Čtvrtek, 20. února 2020

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Tábor

Elektronická přestřelka o pozemek v Hamru nad Nežárkou trvala téměř hodinu

28.01.2020
Elektronická přestřelka o pozemek v Hamru nad Nežárkou trvala téměř hodinu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v elektronické aukci pozemek v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

ÚZSVM v Táboře nalezl kupce pro pozemek v rekreační oblasti

21.01.2020
ÚZSVM v Táboře nalezl kupce pro pozemek v rekreační oblasti
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodalo v elektronické aukci pozemek o výměře 93 m2 za kupní cenu 29 000 Kč. Na pozemku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace, pozemek zároveň leží i v aktivní zóně záplavového území.

Obec Choustník získala od státu pozemek na místním hřbitově

21.01.2020
Obec Choustník získala od státu pozemek na místním hřbitově
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo obci Choustník pozemek, který tvoří část místního hřbitova. Na pozemku se nachází veřejné pohřebiště, včetně hrobových míst a na jeho části i náhrobky ve vlastnictví fyzických osob.

Pozemek v Hlavatcích získal jediného majitele

09.01.2020
Pozemek v Hlavatcích získal jediného majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal ideální polovinu k pozemku o celkové výměře 143 m2, který leží na okraji obce Hlavatce nedaleko Tábora, za 18 220 korun.

Složitá cesta ke zřízení věcného břemene v Malšicích na Táborsku

07.01.2020
Složitá cesta ke zřízení věcného břemene v Malšicích na Táborsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře obdržel žádost o zřízení věcného břemene týkající se vodovodní přípojky k rodinnému domu a také práva přístupu za účelem údržby a oprav na pozemek v Malšicích, se kterým má ÚZSVM příslušnost hospodařit.

ÚZSVM pomohl táborským skautům ke sjednocení pozemku a stavby

06.01.2020
ÚZSVM pomohl táborským skautům ke sjednocení pozemku a stavby
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal občanskému sdružení Junák – český skaut v Táboře dva pozemky v hodnotě více než 68 000 Kč.

Obec Val získala od ÚZSVM pozemek se záložním zdrojem pitné vody

31.12.2019
Obec Val získala od ÚZSVM pozemek se záložním zdrojem pitné vody
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal obci Val pozemek se studnou.

ÚZSVM v Táboře vydražil pozemek v Řevnově za dvojnásobek ceny

19.12.2019
ÚZSVM v Táboře vydražil pozemek v Řevnově za dvojnásobek ceny
Tento pozemek nepravidelného tvaru se nachází západním směrem od obce Chotoviny na Táborsku, v centru osady Řevnov. Je volně přístupný, situovaný v místní zástavbě a dle platného územního plánu se jedná o veřejné prostranství. Součástí pozemku je několik vzrostlých smrků, borovic, jasanů, ale také ovocných stromů s převládající švestkou. K pozemku je zřízeno věcné břemeno ve prospěch společnosti E.ON Distribuce.

Nebývalý zájem o knihu Ropuchy a prašivky v elektronické aukci

05.12.2019
Nebývalý zájem o knihu Ropuchy a prašivky v elektronické aukci
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodalo v elektronické aukci knihu Ropuchy a prašivky za 1 005 Kč.

ÚZSVM prodal podíl pozemku v Tučapech u Soběslavi

02.12.2019
ÚZSVM prodal podíl pozemku v Tučapech u Soběslavi
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodalo ve výběrovém řízení s aukcí spoluvlastnický podíl za 55 000 Kč.

ÚZSVM převzal od ŘSD nepotřebné pozemky na Táborsku v hodnotě přes 400 tisíc korun

11.11.2019
ÚZSVM převzal od ŘSD nepotřebné pozemky na Táborsku v hodnotě přes 400 tisíc korun
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převzalo nepotřebný majetek od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

ÚZSVM prodal pozemek ve výrobním areálu v Mladé Vožici

08.11.2019
ÚZSVM prodal pozemek ve výrobním areálu v Mladé Vožici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o výměře 513 m2 za kupní cenu 145 600 Kč.

ÚZSVM dopomohl ke sjednocení vlastnických práv k pozemku

07.11.2019
ÚZSVM dopomohl ke sjednocení vlastnických práv k pozemku
Usnesením Okresního soudu v Písku připadl táborskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/24 pozemku ležící v katastrálním území Košice u Soběslavi, jehož součástí byla i stavba.

Potomek šlechtické rodiny rozšířil díky ÚZSVM své panství

07.11.2019
Potomek šlechtické rodiny rozšířil díky ÚZSVM své panství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v transparentním výběrovém řízení pozemek potomku šlechtické rodiny, který tak rozšířil své panství.

Elektronické aukce se těší u veřejnosti nejen na Táborsku stále větší oblibě

30.09.2019
Elektronické aukce se těší u veřejnosti nejen na Táborsku stále větší oblibě
V elektronických aukcích táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo několik drobných movitých věcí za částku 2 174 Kč.

ÚZSVM v Táboře prodalo magnetofon Sharp z přelomu 70. a 80. let minulého století

30.09.2019
ÚZSVM v Táboře prodalo magnetofon Sharp z přelomu 70. a 80. let minulého století
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v elektronické aukci stereofonní kazetový magnetofon Sharp RT-10 za 280 Kč.

ÚZSVM v Táboře bezúplatně převedl pozemek obci Tučapy pro výstavbu parku

20.09.2019
ÚZSVM v Táboře bezúplatně převedl pozemek obci Tučapy pro výstavbu parku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převedl bezúplatně pozemek o výměře 571 m2 na obec Tučapy.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci šavli za osmnáctinásobek původní ceny

16.09.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci šavli za osmnáctinásobek původní ceny
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře získal na základě usnesení Okresního soudu v Táboře jako odúmrť v rámci rozsáhlejší pozůstalosti, mimo jiné také kratší šavli s délkou čepele kolem 42 cm a kovovou pochvou. Obě části byly zdobené ornamenty s motivy draka.

ÚZSVM v Táboře prodal dva pozemky ve výběrovém řízení s aukcí za 7 500 Kč

29.08.2019
ÚZSVM v Táboře prodal dva pozemky ve výběrovém řízení s aukcí za 7 500 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 255 m2 za 7 500 Kč.

ÚZSVM převzal budovu na lukrativním místě v Táboře od Zdravotního ústavu

29.08.2019
ÚZSVM převzal budovu na lukrativním místě v Táboře od Zdravotního ústavu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převzal od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem pozemek v účetní hodnotě 1 302 789 Kč, jehož součástí je rodinný dům.