Téměř 2 miliony Kč z dědictví byly převedeny do státního rozpočtu

13.05.2024 - Pardubice

ÚZSVM v Pardubicích získal do státního rozpočtu 1 992 282 Kč.

Tato finanční částka připadla státu na základě usnesení Okresního soudu v Chrudimi jako odúmrť. Jednalo se o zůstatky na účtech zůstavitele, vkladní knížku a hotovost zanechanou v domově pro seniory. Jelikož nedošlo k dědění podle dědické dohody ani podle závěti, připadlo dědictví státu.

Uvedené finanční prostředky ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu.

Přílohy:20200507_091113.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.