Pondělí, 18. března 2019

odbor Odloučené pracoviště Teplice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Teplice:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.
​​

Adresa:
Husitská 1071/2
415 02 Teplice
Ředitel:
Ing. Ivana Kozáková
Tel.: 417 516 300
E-mail: ivana.kozakova2@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kozáková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Teplice

Prodej pozemků na Teplicku vynesl 1,5 milionu korun

12.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Teplicích získal do státního rozpočtu bezmála 1,5 milionu korun. Tyto finanční prostředky byly výtěžkem z prodeje 2 pozemků o celkové rozloze 2 560 m2 ležících v katastrálním území Mstišov.

ÚZSVM prodal zajímavé předměty získané z odúmrti

06.03.2019

Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo další zajímavé položky movitého majetku získaného z odúmrtě. Jednalo se o majetek po muži zemřelém ve věku 63 let bez zanechání závěti, jako svobodný a žádní zákonní dědici nebyli zjištěni.

ÚZSVM v Teplicích prodal prostřednictvím elektronické aukce věci, které získal z pozůstalosti

27.02.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal na základě usnesení Okresního soudu v Teplicích po zemřelém z Krupky pozůstalost v hodnotě 59 915,80 Kč. Zemřelý nezanechal žádnou závěť. Dcera zanechané dědictví odmítla a žádní další dědici ze zákona nebyli zjištěni. Soudní komisař prostřednictvím Ministerstva vnitra nakonec dohledal další příbuzné, kteří dědictví také odmítli. Proto nakonec toto dědictví získal jako odúmrť stát zastoupený ÚZSVM.

další aktuality