Středa, 23. října 2019

Inventura odhalila 23 319 nepotřebných státních nemovitostí

08.03.2017
Inventura odhalila 23 319 nepotřebných státních nemovitostí
V České republice je 23 319 nepotřebných státních nemovitostí, které jsou zapsány na jiné státní instituce než Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Odhalila to velká inventura nepotřebných nemovitostí státu, kterou inicioval ÚZSVM.
Inventura navázala na unikátní projekt - Mapa majetku státu, kterou v roce 2015 zpracoval ÚZSVM. ÚZSVM vlastními zaměstnanci poprvé v historii zmapoval všechny státní nemovitosti evidované v katastru nemovitostí. Celkem 1.626.414 položek bylo v roce 2015 v katastru nemovitostí zapsaných na 1.906 státních subjektů, z nichž 1.381 bylo neexistujících, nedohledaných nebo se jednalo o zrušené státní podniky nebo státní podniky v likvidaci. Na bezprizorní subjekty bylo zapsáno 25.557 bezprizorních nemovitostí. V rekordně krátkém čase došlo ke snížení bezprizorních subjektů o třetinu a bezprizorních nemovitostí o čtvrtinu. Díky Mapě majetku státu ÚZSVM inicioval inventuru nepotřebných státních nemovitostí. 
 
„V loňském roce jsem zaslala jednotlivým ústředním orgánům státní správy a likvidátorům státních podniků položkový seznam jejich nemovitostí s žádostí o provedení inventury, tedy posouzení zda danou nemovitost potřebují nebo nepotřebují k činnosti. Z obdržených reakcí jsme identifikovali 23 319 nepotřebných nemovitostí. Přitom inventuru provedlo pouze 80 % subjektů, 16 % subjektů neodpovědělo a 4 % z těch, co odpověděly, inventuru neprovedly,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Bohužel mezi státními institucemi, které neprovedly inventuru, jsou ty, na něž je v katastru nemovitostí evidováno nejvíce položek“, dodala generální ředitelka.
ÚZSVM oslovil prostřednictvím 87 ústředních orgánů státní správy a likvidátorů státních podniků celkem 569 státních subjektů, z nich 476 (tedy 84 %) na žádost odpovědělo. Čtyři procenta oslovených subjektů odpověděla, že inventuru odmítá provést, zpravidla s odůvodněním, že se na ně nevztahuje zákon o majetku státu. Z 23 319 nemovitostí, které státní instituce označily za nepotřebné, jich je 16 700 určeno k převodu na ÚZSVM, zbylé nemovitosti budou realizovat jednotlivé instituce, neboť je prohlásily za nepotřebné před účinností novely zákona o majetku státu. Novela zákona o majetku státu účinná od 1. 3. 2016 mj. stanovila organizačním složkám státu a státním organizacím povinnost převést hmotný nepotřebný majetek, u něhož po nabytí účinnosti rozhodnou o nepotřebnosti, na ÚZSVM.
 
Nejvíce nepotřebných nemovitostí (celkem 8 033) identifikovalo Ředitelství silnic a dálnic, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (2 409) a Ministerstvo zemědělství (966). Nejvíce nemovitostí určených k převodu na Úřad se nachází v působnosti Územního pracoviště ÚZSVM Ostrava (celkem 4 693), nejméně naopak v Českých Budějovicích (celkem 555).
 
Z nemovitostí, které jsou určeny pro převod na ÚZSVM, převažují pozemky, kterých je celkem 15 660 o celkové rozloze 18 024 329 m2.  K převodu na ÚZSVM je také určeno celkem 981 budov, mezi nimi se nachází mimo jiné 13 bytových domů, 105 objektů k bydlení, 21 rodinných domů, jeden skleník či dva průmyslové objekty.  Bytový podnik v Praze 7, státní podnik v likvidaci například určil k převodu na ÚZSVM budovu, která tvoří součást komplexu „Molochov“ na pražské Letné. Od Národního institutu pro další vzdělávání ÚZSVM získá do správy rekreační areál tábora v Běstvině a bytový dům v Ostravě na ÚZSVM převede Ředitelství silnic a dálnic.
 
ÚZSVM do inventury své nemovitosti nezařadil, protože již všechny své nemovitosti na potřebné a nepotřebné rozdělené má. Celkem má ÚZSVM v portfoliu téměř 131 tisíc nemovitostí, z nichž je přes 97 % pozemků. Naprostá většina z těchto pozemků je však malé výměry do 500 m2. Klesající lukrativnost portfolia ÚZSVM by mělo změnit právě přebírání nepotřebných nemovitostí od státních institucí. Koncentrací vznikne jedno místo pro hospodaření a prodej nepotřebných státních nemovitostí.