Středa, 20. listopadu 2019

Příjmy ÚZSVM v první polovině roku dosáhly 770 milionů korun

Příjmy ÚZSVM v první polovině roku dosáhly 770 milionů korun
Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhly v období od ledna do konce června roku 2019 celkem 769,5 milionu korun. Oproti stejnému období roku 2018 se jedná o nárůst o více jak 73 milionů korun.
V příjmech je pro nás rok 2019 zatím velmi úspěšný, za první polovinu roku jsme dosáhli již 84,5 % celoročního závazného ukazatele pro celý rok. Částku 769,5 milionu korun vnímám velmi pozitivně už jen z toho důvodu, že značná část agendy úřadu žádné příjmy negeneruje nebo příjmy inkasuje jiný subjekt. Tak je tomu například v případě zastupování jiných organizačních složek státu v právních sporech v hodnotě desítek miliard korun, řešení nesprávného vlastnictví nemovitostí v katastru či při prodeji majetku v režimu privatizace. Nově také odvádíme část příjmů z prodeje majetku z trestné činnosti na speciální fond Ministerstva spravedlnosti pro odškodňování obětí trestných činů, “ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
Největší část příjmů ÚZSVM tvořily příjmy z prodeje nepotřebných státních nemovitostí, které dosáhly 480,8 milionu korun. Stejně jako v předchozím roce se na výsledné částce z prodejů nejvíce podílely příjmy z prodeje pozemků (282,9 milionu korun), následované příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tedy budov nebo bytů, (170,1 milionu korun) a příjmy z prodaného finančního majetku (27,8 milionu korun).  Z pronájmů získal ÚZSVM od ledna do konce června 2019 celkem 147,3 milionu korun (přičemž 115,8 milionu korun tvořily příjmy z pronájmu pozemků a 31,5 milionu korun z pronájmu ostatních nemovitostí).
K nejdražším prodaným položkám v tomto roce patří řadový dům na pražském Břevnově za 15,8 milionu korun nebo budova bývalého finančního úřadu v Havlíčkově Brodě za 16 milionů korun. ÚZSVM dále úspěšně prodal pět pozemků v Mladé Boleslavi za 11,8 milionu korun, bývalý hotel Dix u Železné Rudy za 9,4 milionu korun nebo pozemek v Chrášťanech za 8,06 milionu korun.
Aktuálně nejvýznamnějšími nemovitostmi v nabídce jsou areál v Plzni za 42 milionů korun vhodný i k bytové výstavbě a areál bývalé kynologické stanice s vilou z roku 1930 v blízkosti zoologické zahrady, který je nabízen za minimální cenu 23 milionů korun. Dále jde o rozlehlý pozemek na pražské Ruzyni, který je vhodný k rezidenční výstavbě a ÚZSVM ho nabízí za 35 milionů korun. Zájemci o netradiční druh nemovitosti pak mohou ocenit možnost odkoupení zámku Načeradec, který je nabízen v dražbě za minimální cenu 15 milionů korun nebo připravovaný prodej rodinného domu v Kostelci u Zlína, který stát získal po tzv. lihové mafii.
Na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti pro odškodňování obětí trestných činů ÚZSVM za první pololetí 2019 odvedl téměř 25 milionů korun.