Neděle, 26. května 2019

Ředitelka odboru Kontroly ÚZSVM získala Cenu Bezpečnostní rady státu

Ředitelka odboru Kontroly ÚZSVM získala Cenu Bezpečnostní rady státu
Ředitelka odboru Kontroly Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Petra Skalická dnes obdržela z rukou ministra zahraničních věcí Martina Stropnického Cenu Bezpečnostní rady státu za rok 2018. Cenu obdržela za disertační práci „Možnosti rozvoje ochrany kritické infrastruktury v České republice“.
Blahopřeji Petře Skalické k tomuto mimořádnému úspěchu, jednoznačně si jej zaslouží. V našem úřadu patří mezi klíčové zaměstnance na jednom z nejvýznamnějších postů. Velmi vítám, když se naši zaměstnanci nad rámec svých pracovních povinností věnují i dalším důležitým oblastem v oblasti státní správy i vlastnímu vzdělávání,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Ocenění si velmi vážím, děkuji jak Bezpečnostní radě státu za udělení této ceny, tak i generální ředitelce ÚZSVM Kateřině Arajmu za podporu. Udělám vše pro to, abych své znalosti využila ve prospěch státu a konkrétně i Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ prohlásila Petra Skalická.
 
Cena Bezpečnostní rady státu se uděluje každoročně za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty. Bližší podrobnosti o udílených cenách zde.