Neděle, 26. května 2019

Státní instituce převedou na ÚZSVM přes 6 600 nemovitostí

Státní instituce převedou na ÚZSVM přes 6 600 nemovitostí
Organizační složky státu a státní organizace plánují v nejbližších letech převést na Úřad pro zastupování státu ve věch majetkových (ÚZSVM) 6 690 nemovitostí, z toho zhruba 650 staveb. Patnáct nemovitostí určených k převodu je vedeno jako majetek potřebný, zbylé nemovitosti jsou označeny jako nepotřebné.
„Na základě usnesení vlády nám měla ministerstva za sebe a své podřízené organizace sdělit, jaké nemovitosti jsou pro ně již nepotřebné a jsou tedy na základě novely zákona o majetku státu určeny k převodu na ÚZSVM,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu s tím, že 18 subjektů nemá žádné nemovitosti k převodu a zbývajících 12 subjektů na ÚZSVM převede přes 6 600 nemovitostí. „Je nám ovšem známo, že státní instituce mají nepotřebných nemovitostí mnohem více,“ dodala.
Nejvíce nemovitostí získá ÚZSVM od Ředitelství silnic a dálnic (celkem 4 627 nemovitostí), Ministerstva zemědělství (celkem 1 263 nemovitostí) a Fakultní nemocnice Ostrava (celkem 114 nemovitostí). Mezi subjekty, které budou na ÚZSVM převádět nepotřebné nemovitosti, jsou i dva podniky v likvidaci, a to Východočeské energetické závody, s.p. v likvidaci a Silnice, státní podnik Plzeň - v likvidaci, tyto podniky na ÚZSVM převedou celkem pět nemovitostí.
Tabulka 1: Přehled subjektů, které plánují převést na Úřad více než 5 nemovitostí
Subjekt
Počet
Podíl
Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 627
69,2 %
Ministerstvo zemědělství
1 263
18,9 %
Fakultní nemocnice Ostrava
114
1,7 %
Ministerstvo obrany
107
1,6 %
Bytová správa Ministerstva vnitra
91
1,4 %
Národní institut pro další vzdělávání
85
1,3 %
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
60
0,9 %
Ministerstvo pro místní rozvoj
56
0,8 %
Národní památkový ústav
51
0,8 %
Národní divadlo
44
0,7 %
Nemocnice Na Bulovce
34
0,5 %
Generální finanční ředitelství
23
0,3 %
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
16
0,2 %
Generální ředitelství cel
15
0,2 %
Fakultní nemocnice Hradec Králové
13
0,2 %
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
11
0,2 %
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
9
0,1 %
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
7
0,1 %
Národní muzeum
7
0,1 %
Fakultní nemocnice Brno
6
0,1 %
Zdravotnické zařízení MV
6
0,1 %
Zbývajících 20 subjektů
45
0,7 %
Celkem
6 690
100 %
 
Ministerstvo obrany určilo k převodu na ÚZSVM například řadu pozemků a také studnu v obci Poleň. Od Ministerstva zemědělství má ÚZSVM získat i rekreační zařízení Horní Pěna, rekreační chatu Skála či garáže v Táboře. Jiné rekreační středisko, ve Stráži nad Nežárkou, plánuje do rukou ÚZSVM převést i Národní institut pro další vzdělávání.
Nejvíce převáděných nemovitostí bude spravovat územní pracoviště v Ostravě (celkem 1 598 nemovitostí), nejméně nemovitostí je určeno k převodu na územní pracoviště v Praze (celkem 204 nemovitostí). V letošním roce plánují subjekty na ÚZSVM převést celkem 3 855 nemovitostí, v příštím roce pak 1 683 nemovitostí, převody by měly být ukončeny v roce 2025.
Tabulka 2: Rozdělení převáděných nemovitostí podle územních pracovišť
Územní pracoviště
Počet NEM
Podíl z celku
Střední Čechy
382
6 %
Plzeň
1 169
17 %
Ústí nad Labem
820
12 %
Hradec Králové
1 477
22 %
Brno
742
11 %
Ostrava
1 598
24 %
České Budějovice
298
4 %
Praha
204
3 %
Celkem
6 690
100 %