Středa, 20. listopadu 2019

Tiskové zprávy

ÚZSVM výrazně posílil veřejnou kontrolu a transparentnost, zavedl několik protikorupčních opatření

14.07.2016
ÚZSVM výrazně posílil veřejnou kontrolu a transparentnost, zavedl několik protikorupčních opatření
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) učinil v minulých měsících několik razantních kroků ke zvýšení transparentnosti, posílení veřejné kontroly a zároveň k zamezení korupčního potenciálu. Například zveřejnil seznam všech svých nemovitostí, umožnil veřejnosti účast při otevírání nabídek doručených ve výběrových řízeních i veřejných zakázkách, zveřejnil otevřená data o státních budovách, nákladech hrazených státními institucemi za nájem či zpřístupnil veřejnosti nabídky nepotřebného majetku uvnitř státu.

Příjmy ÚZSVM dosáhly rekordní výše

23.06.2016
Příjmy ÚZSVM dosáhly rekordní výše
Za leden až květen letošního roku dosáhly příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) rekordní výše 693, 7 milionu korun, což je nejvyšší částka v historii. V meziročním srovnání to představuje nárůst o 164,1 milionu korun, tedy o 31 procent. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná dokonce o nárůst o 115 procent, tedy o 371,8 milionu korun. Výdaje naopak meziročně poklesly o 23,9 milionu korun, tedy o pět procent.

ÚZSVM pravomocně uhájil státu čtvrt miliardy v restitučním sporu

14.06.2016
ÚZSVM pravomocně uhájil státu čtvrt miliardy v restitučním sporu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zvítězil ve sporu o zaplacení peněžního plnění ve výši necelých 266,3 milionu korun za státem odňaté v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí. Ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3 vystupoval právní zástupce ÚZSVM jménem Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

ÚZSVM vyhlásil výběrové řízení na prodej pražské Invalidovny

13.06.2016
ÚZSVM vyhlásil výběrové řízení na prodej pražské Invalidovny
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dnes vyhlásil výběrové řízení na prodej lukrativního areálu Invalidovny v pražském Karlíně. Minimální kupní cena byla stanovena podle znaleckého posudku a činí 637 689 000 korun. Nabídky mohou zájemci o koupi posílat do 8. 8. 2016.

Klášter v Opočně nepatří státu, ale kraji, rozhodl Nejvyšší soud

13.06.2016
Klášter v Opočně nepatří státu, ale kraji, rozhodl Nejvyšší soud
Nejvyšší soud vyhověl dovolání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě kláštera v Opočně v Orlických horách, jehož vydání se v rámci církevních restitucí domáhá Provincie kapucínů ČR. Historická stavba nepatří podle soudu státu, ale Královéhradeckému kraji.

Výběrová řízení s aukcí přináší státnímu rozpočtu desítky milionů

07.06.2016
Výběrová řízení s aukcí přináší státnímu rozpočtu desítky milionů
Využívání nového způsobu při prodeji státního majetku – výběrových řízení s aukcí navyšuje prodejní ceny v řádech desítek procent a přináší státu desítky milionů korun navíc. Například o 2,7 milionu korun se podařilo navýšit kupní cenu bytového domu v Brně, cena bytu v Jindřichově Hradci pak díky aukci vystoupala o plných 45 procent.

ÚZSVM uspěl v dalším sporu s Casinem Kartáč

06.06.2016
ÚZSVM uspěl v dalším sporu s Casinem Kartáč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pravomocně uspěl v dalším ze série sporů se společností Casino Kartáč. Společnost požadovala údajný ušlý zisk ve výši 44,2 milionu korun, ÚZSVM tentokrát ve sporu zastupoval Ministerstvo kultury.

Aktuální informace k objektu Jeseniova 60

25.05.2016
Aktuální informace k objektu Jeseniova 60
ÚZSVM včera kolem 16. hodiny obdržel od Policie ČR další oznámení o uložení nástražného výbušného systému v objektu Jeseniova 60, Praha 3. Kdo byl autorem oznámení, ÚZSVM není známo. Policie provedla kontrolu a objekt ÚZSVM, jakožto jedinému oprávněnému vlastníkovi, předala prázdný. Ihned jsme objekt zabezpečili proti vniknutí třetích osob.

Vyjádření k obsazení budovy „Kliniky“

23.05.2016
Vyjádření k obsazení budovy „Kliniky“
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obdržel v pátek 20. května před 17. hodinou od Policie ČR oznámení o uložení nástražného výbušného systému v objektu Jeseniova 60, Praha 3. Kdo byl autorem oznámení, ÚZSVM není známo.

Písek se stane městem, v němž nebudou státní subjekty v komerčním nájmu

12.05.2016
Písek se stane městem, v němž nebudou státní subjekty v komerčním nájmu
Město Písek bude do konce letošního roku městem, v němž státní instituce nebudou sídlit v privátních pronájmech. Stěhování z komerčního nájmu do státního objektu se zde týká čtyř státních subjektů, přičemž roční úspora na nájmech činí více jak 460 tisíc korun. Jedná se o výsledek pilotního projektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v rámci Jihočeského kraje na stěhování úředníků z nájmů do státních budov.

ÚZSVM zveřejnil seznam kulturních památek ve své správě

28.04.2016
ÚZSVM zveřejnil seznam kulturních památek ve své správě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil přehled všech kulturních památek, s nimiž má příslušnost hospodařit. Celkem se jedná o 33 budov a staveb a 247 pozemků. Po nedávném zveřejnění seznamu všech nemovitostí ÚZSVM se jedná o další příspěvek ke zvýšení transparentnosti a omezení možnosti korupce při nakládání se státním majetkem.

ÚZSVM uspěl v soudním sporu o smluvní pokutu se společností LUKOIL Aviation Czech

27.04.2016
ÚZSVM uspěl v soudním sporu o smluvní pokutu se společností LUKOIL Aviation Czech
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uspěli i u odvolacího soudu ve sporu se společností LUKOIL Aviation Czech o zaplacení smluvní pokuty za nedodání sjednaného množství leteckého petroleje do státních hmotných rezerv. Společnost má státu zaplatit peněžité plnění v celkové výši 27,514 milionu korun.

Výběrové řízení s aukcí výrazně zvyšuje výnosy z prodeje nemovitostí

19.04.2016
Výběrové řízení s aukcí výrazně zvyšuje výnosy z prodeje nemovitostí
O jednu čtvrtinu se v průměru daří navýšit ceny nemovitostí, které Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízel k prodeji prostřednictvím výběrového řízení s aukcí. Díky této nově zavedené metodě prodeje se jen českobudějovickému pracovišti ÚZSVM podařilo v osmi aukcích navýšit původně nabízenou cenu o zhruba 1,25 milionu korun.

Rekordní příjmy ÚZSVM za 1. čtvrtletí - 582 milionů korun

18.04.2016
Rekordní příjmy ÚZSVM za 1. čtvrtletí  - 582 milionů korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhl za 1. čtvrtletí 2016 mimořádně vysokých příjmů, a to 582,5 milionu korun, což je rekordní hodnota minimálně od roku 2008, kam sahá elektronický archiv ÚZSVM. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku jde o nárůst o 220 milionů korun, tedy o 61 procent. ÚZSVM tak v letošním roce úspěšně navazuje na úspěšný rok 2015, kdy jeho roční příjmy byly nejvyšší v celé čtrnáctileté historii.

Vláda neschválila dorovnání platů právních zástupců ÚZSVM

14.04.2016
Vláda České republiky na svém jednání dne 30. března 2016 projednávala návrh Ministerstva financí na platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci ÚZSVM, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci úřadu. Jednalo se o bod 21 jednání vlády. Návrh byl projednán a nebyl schválen.

ÚZSVM pokračuje ve snižování provozních výdajů – platby za mobilní služby klesly o 40 %

13.04.2016
ÚZSVM pokračuje ve snižování provozních výdajů – platby za mobilní služby klesly o 40 %
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se podařilo snížit měsíční výdaje na mobilní služby pro své zaměstnance o 40 %. ÚZSVM tak státnímu rozpočtu ušetří téměř 600 tisíc korun ročně.

ÚZSVM uhájil 266,5 milionu v dalších sporech se solárníky

11.04.2016
ÚZSVM uhájil 266,5 milionu v dalších sporech se solárníky
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v minulém týdnu pravomocně uspěli v celkem šesti případech žalob majitelů fotovoltaických elektráren, kteří se se státem soudili o zhruba 266,5 milionu korun. Žalobci požadovali zaplacení údajné škody za zavedení finančního odvodu podle ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Městský soud v Praze tak pravomocně potvrdil dřívější zamítavé rozsudky prvoinstančního soudu.

ÚZSVM uzavřel rekordní počet dohod o zastupování jiných státních institucí

05.04.2016
ÚZSVM uzavřel rekordní počet dohod o zastupování jiných státních institucí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podepsal za první tři měsíce letošního roku již 497 dohod o převzetí právních sporů v majetkových věcech s organizačními složkami státu. Oproti stejnému období roku 2015 se jedná o nárůst o 320 dohod, tedy o 280 % a oproti roku 2014 dokonce o 421 dohod, tedy o 654 %.

Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV

04.04.2016
Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) obdržel dne 18. března 2016 dopis od ředitele odboru přípravy investic a dislokace Ministerstva práce a sociálních věcí (datovaný 17. března 2016), kde se uvádí: „tímto vyjadřuji zájem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o objekt Jeseniova 786/60, Praha. Prosíme o převedení práva příslušnosti hospodařit na MPSV. Objekt bude využit jako administrativní a bude sloužit k dislokaci projektových pracovníků MPSV a Úřadu práce ČR“.

ÚZSVM zveřejnil výroční zprávu o své činnosti v roce 2015

23.03.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu za rok 2015. Informuje v ní o výsledcích hospodaření, pozitivně ovlivněných rekordními příjmy i snížením provozních nákladů, nárůstu právního zastupování a o hospodaření s majetkem státu. Obsahuje rovněž informace o registru CRAB, agendě tzv. neznámých vlastníků nemovitostí i o řadě dalších agend, které ÚZSVM ze zákona vykonává.