Čtvrtek, 18. července 2019

Tiskové zprávy

Písek se stane městem, v němž nebudou státní subjekty v komerčním nájmu

12.05.2016
Písek se stane městem, v němž nebudou státní subjekty v komerčním nájmu
Město Písek bude do konce letošního roku městem, v němž státní instituce nebudou sídlit v privátních pronájmech. Stěhování z komerčního nájmu do státního objektu se zde týká čtyř státních subjektů, přičemž roční úspora na nájmech činí více jak 460 tisíc korun. Jedná se o výsledek pilotního projektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v rámci Jihočeského kraje na stěhování úředníků z nájmů do státních budov.

ÚZSVM zveřejnil seznam kulturních památek ve své správě

28.04.2016
ÚZSVM zveřejnil seznam kulturních památek ve své správě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil přehled všech kulturních památek, s nimiž má příslušnost hospodařit. Celkem se jedná o 33 budov a staveb a 247 pozemků. Po nedávném zveřejnění seznamu všech nemovitostí ÚZSVM se jedná o další příspěvek ke zvýšení transparentnosti a omezení možnosti korupce při nakládání se státním majetkem.

ÚZSVM uspěl v soudním sporu o smluvní pokutu se společností LUKOIL Aviation Czech

27.04.2016
ÚZSVM uspěl v soudním sporu o smluvní pokutu se společností LUKOIL Aviation Czech
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uspěli i u odvolacího soudu ve sporu se společností LUKOIL Aviation Czech o zaplacení smluvní pokuty za nedodání sjednaného množství leteckého petroleje do státních hmotných rezerv. Společnost má státu zaplatit peněžité plnění v celkové výši 27,514 milionu korun.

Výběrové řízení s aukcí výrazně zvyšuje výnosy z prodeje nemovitostí

19.04.2016
Výběrové řízení s aukcí výrazně zvyšuje výnosy z prodeje nemovitostí
O jednu čtvrtinu se v průměru daří navýšit ceny nemovitostí, které Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízel k prodeji prostřednictvím výběrového řízení s aukcí. Díky této nově zavedené metodě prodeje se jen českobudějovickému pracovišti ÚZSVM podařilo v osmi aukcích navýšit původně nabízenou cenu o zhruba 1,25 milionu korun.

Rekordní příjmy ÚZSVM za 1. čtvrtletí - 582 milionů korun

18.04.2016
Rekordní příjmy ÚZSVM za 1. čtvrtletí  - 582 milionů korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhl za 1. čtvrtletí 2016 mimořádně vysokých příjmů, a to 582,5 milionu korun, což je rekordní hodnota minimálně od roku 2008, kam sahá elektronický archiv ÚZSVM. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku jde o nárůst o 220 milionů korun, tedy o 61 procent. ÚZSVM tak v letošním roce úspěšně navazuje na úspěšný rok 2015, kdy jeho roční příjmy byly nejvyšší v celé čtrnáctileté historii.

Vláda neschválila dorovnání platů právních zástupců ÚZSVM

14.04.2016
Vláda České republiky na svém jednání dne 30. března 2016 projednávala návrh Ministerstva financí na platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci ÚZSVM, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci úřadu. Jednalo se o bod 21 jednání vlády. Návrh byl projednán a nebyl schválen.

ÚZSVM pokračuje ve snižování provozních výdajů – platby za mobilní služby klesly o 40 %

13.04.2016
ÚZSVM pokračuje ve snižování provozních výdajů – platby za mobilní služby klesly o 40 %
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se podařilo snížit měsíční výdaje na mobilní služby pro své zaměstnance o 40 %. ÚZSVM tak státnímu rozpočtu ušetří téměř 600 tisíc korun ročně.

ÚZSVM uhájil 266,5 milionu v dalších sporech se solárníky

11.04.2016
ÚZSVM uhájil 266,5 milionu v dalších sporech se solárníky
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v minulém týdnu pravomocně uspěli v celkem šesti případech žalob majitelů fotovoltaických elektráren, kteří se se státem soudili o zhruba 266,5 milionu korun. Žalobci požadovali zaplacení údajné škody za zavedení finančního odvodu podle ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Městský soud v Praze tak pravomocně potvrdil dřívější zamítavé rozsudky prvoinstančního soudu.

ÚZSVM uzavřel rekordní počet dohod o zastupování jiných státních institucí

05.04.2016
ÚZSVM uzavřel rekordní počet dohod o zastupování jiných státních institucí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podepsal za první tři měsíce letošního roku již 497 dohod o převzetí právních sporů v majetkových věcech s organizačními složkami státu. Oproti stejnému období roku 2015 se jedná o nárůst o 320 dohod, tedy o 280 % a oproti roku 2014 dokonce o 421 dohod, tedy o 654 %.

Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV

04.04.2016
Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) obdržel dne 18. března 2016 dopis od ředitele odboru přípravy investic a dislokace Ministerstva práce a sociálních věcí (datovaný 17. března 2016), kde se uvádí: „tímto vyjadřuji zájem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o objekt Jeseniova 786/60, Praha. Prosíme o převedení práva příslušnosti hospodařit na MPSV. Objekt bude využit jako administrativní a bude sloužit k dislokaci projektových pracovníků MPSV a Úřadu práce ČR“.

ÚZSVM zveřejnil výroční zprávu o své činnosti v roce 2015

23.03.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu za rok 2015. Informuje v ní o výsledcích hospodaření, pozitivně ovlivněných rekordními příjmy i snížením provozních nákladů, nárůstu právního zastupování a o hospodaření s majetkem státu. Obsahuje rovněž informace o registru CRAB, agendě tzv. neznámých vlastníků nemovitostí i o řadě dalších agend, které ÚZSVM ze zákona vykonává.

ÚZSVM zveřejnil seznam svých nemovitostí a zpřístupnil veřejnosti otevírání nabídek

10.03.2016
ÚZSVM zveřejnil seznam svých nemovitostí a zpřístupnil veřejnosti otevírání nabídek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svém webu přehled všech nemovitostí, s nimiž má příslušnost hospodařit. Jedná se o více než 134 tisíc majetkových položek. Dalším zásadním krokem ke zvýšení transparentnosti a omezení korupce při nakládání se státními nemovitostmi je umožnění účasti veřejnosti na otevírání nabídek jak při prodeji majetku, tak i při zadávání veřejných zakázek úřadu.

Rekordní dva měsíce v historii ÚZSVM

08.03.2016
Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za leden a únor 2016 dosáhly částky 447 milionu korun, tedy o 65 procent více než ve stejném období předchozího roku. Jedná se o rekordní příjmy za první dva měsíce minimálně od roku 2008, kam sahá elektronický archiv ÚZSVM.

Zástupci Kliniky nutí ÚZSVM porušovat zákon

03.03.2016
Zástupci Autonomního sociálního centra Klinika nutí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) porušovat zákony, když po něm chtějí, ať prodlouží bezúplatnou výpůjčku objektu Jeseniova 60 nebo je nechá pokračovat v jejich činnosti bez smlouvy. ÚZSVM by v takovém případě mohla být udělena vysoká pokuta v řádech statisíců a zaměstnanci by se také vystavovali reálnému riziku pracovně právních sankcí i trestního stíhání. To ÚZSVM razantně odmítá. ÚZSVM vyzval zástupce Kliniky, aby se zachovali konstruktivně, objekt dobrovolně opustili a dodrželi tak paní Virtovou uzavřenou smlouvu.

ÚZSVM transparentně zveřejňuje na svém webu nabídku nepotřebného majetku státních institucí

01.03.2016
ÚZSVM transparentně zveřejňuje na svém webu nabídku nepotřebného majetku státních institucí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od 1. března 2016 začal na svém webu zveřejňovat nabídky nepotřebného majetku organizačních složek státu a státních organizací, které se řídí zákonem o majetku státu. Tyto státní subjekty zde budou nabízet pro sebe nepotřebný majetek jiným státním institucím. Využít k tomuto účelu web ÚZSVM jim ukládá novela zákona o majetku státu, kterou v lednu letošního roku schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

ÚZSVM vyhověl Klinice a jednal se stavebním úřadem

01.03.2016
ÚZSVM vyhověl Klinice a jednal se stavebním úřadem
Na základě předchozí žádosti zástupců Autonomního sociálního centra Klinika se 29. února konalo jednání na Odboru výstavby Městské části Praha 3 mezi zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zástupci Kliniky a představitelů stavebního úřadu.

ÚZSVM prodal prvorepublikovou Háskovu vilu v Jablonci, nový majitel jí chce vrátit původní tvář

01.03.2016
ÚZSVM prodal prvorepublikovou Háskovu vilu v Jablonci, nový majitel jí chce vrátit původní tvář
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci prodalo ve výběrovém řízení významnou funkcionalistickou vilu v Jablonci nad Nisou za 5,4 milionu korun. Dům si nechal ve 20. letech minulého století postavit legionář a obchodník s bižuterií Rudolf Hásek. Vedle prodávané budovy stojí dům jeho bratra, Jaroslava Háska. Oba domy, nazývané jako Háskovy vily, tvoří ukázku tradicionalisticky orientované moderny a jsou považovány za jedny z nejhodnotnějších funkcionalistických vil na našem území.

Zástupci ÚZSVM se dnes sešli s představiteli Iniciativy Klinika

23.02.2016
Zástupci ÚZSVM se dnes sešli s představiteli Iniciativy Klinika
Dnes se uskutečnilo jednání mezi zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a představiteli Autonomního sociální ho centra Klinika. Obě strany si vyměnily svá stanoviska k ukončení smlouvy o výpůjčce objektu Jeseniova 60 v Praze. Z hlediska ÚZSVM byla vysvětlována a deklarována povinnost dodržování veškerých předpisů v oblasti hospodaření s majetkem státu včetně stavebního zákona.

Smlouvu o výpůjčce objektu bývalé polikliniky v Jeseniově ulici v Praze nelze prodloužit

19.02.2016
Smlouvu o výpůjčce objektu bývalé polikliniky v Jeseniově ulici v Praze nelze prodloužit
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nemůže prodloužit zástupcům Iniciativy Klinika smlouvu o bezúplatné výpůjčce objektu bývalého zdravotnického zařízení v Jeseniově ulici v Praze. K tomuto rozhodnutí jej přimělo zejména aktuální oficiální sdělení stavebního úřadu Městské části Praha 3, že stavba byla zkolaudována jako plicní zdravotnické zařízení a jiné využití je tudíž nelegální. Prodloužení výpůjčky by bylo v rozporu s právním řádem a bylo by sankčně postižitelné. ÚZSVM plánuje nemovitost urychleně nabídnout jiné státní instituci, a pokud žádná neprojeví zájem, ihned vyhlásit transparentní výběrového řízení na jeho prodej.

Aukce penzionu v Rozvadově proběhne 18. února

15.02.2016
Jedním z nejlukrativnějších objektů, které v současnosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k prodeji, je penzion na adrese Rozvadov 58.