Pátek, 22. března 2019

Tiskové zprávy

ÚZSVM uhájil 266,5 milionu v dalších sporech se solárníky

11.04.2016
ÚZSVM uhájil 266,5 milionu v dalších sporech se solárníky
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v minulém týdnu pravomocně uspěli v celkem šesti případech žalob majitelů fotovoltaických elektráren, kteří se se státem soudili o zhruba 266,5 milionu korun. Žalobci požadovali zaplacení údajné škody za zavedení finančního odvodu podle ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Městský soud v Praze tak pravomocně potvrdil dřívější zamítavé rozsudky prvoinstančního soudu.

ÚZSVM uzavřel rekordní počet dohod o zastupování jiných státních institucí

05.04.2016
ÚZSVM uzavřel rekordní počet dohod o zastupování jiných státních institucí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podepsal za první tři měsíce letošního roku již 497 dohod o převzetí právních sporů v majetkových věcech s organizačními složkami státu. Oproti stejnému období roku 2015 se jedná o nárůst o 320 dohod, tedy o 280 % a oproti roku 2014 dokonce o 421 dohod, tedy o 654 %.

Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV

04.04.2016
Vyjádření ÚZSVM k převodu objektu Jeseniova 60 na MPSV
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) obdržel dne 18. března 2016 dopis od ředitele odboru přípravy investic a dislokace Ministerstva práce a sociálních věcí (datovaný 17. března 2016), kde se uvádí: „tímto vyjadřuji zájem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o objekt Jeseniova 786/60, Praha. Prosíme o převedení práva příslušnosti hospodařit na MPSV. Objekt bude využit jako administrativní a bude sloužit k dislokaci projektových pracovníků MPSV a Úřadu práce ČR“.

ÚZSVM zveřejnil výroční zprávu o své činnosti v roce 2015

23.03.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu za rok 2015. Informuje v ní o výsledcích hospodaření, pozitivně ovlivněných rekordními příjmy i snížením provozních nákladů, nárůstu právního zastupování a o hospodaření s majetkem státu. Obsahuje rovněž informace o registru CRAB, agendě tzv. neznámých vlastníků nemovitostí i o řadě dalších agend, které ÚZSVM ze zákona vykonává.

ÚZSVM zveřejnil seznam svých nemovitostí a zpřístupnil veřejnosti otevírání nabídek

10.03.2016
ÚZSVM zveřejnil seznam svých nemovitostí a zpřístupnil veřejnosti otevírání nabídek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svém webu přehled všech nemovitostí, s nimiž má příslušnost hospodařit. Jedná se o více než 134 tisíc majetkových položek. Dalším zásadním krokem ke zvýšení transparentnosti a omezení korupce při nakládání se státními nemovitostmi je umožnění účasti veřejnosti na otevírání nabídek jak při prodeji majetku, tak i při zadávání veřejných zakázek úřadu.

Rekordní dva měsíce v historii ÚZSVM

08.03.2016
Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za leden a únor 2016 dosáhly částky 447 milionu korun, tedy o 65 procent více než ve stejném období předchozího roku. Jedná se o rekordní příjmy za první dva měsíce minimálně od roku 2008, kam sahá elektronický archiv ÚZSVM.

Zástupci Kliniky nutí ÚZSVM porušovat zákon

03.03.2016
Zástupci Autonomního sociálního centra Klinika nutí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) porušovat zákony, když po něm chtějí, ať prodlouží bezúplatnou výpůjčku objektu Jeseniova 60 nebo je nechá pokračovat v jejich činnosti bez smlouvy. ÚZSVM by v takovém případě mohla být udělena vysoká pokuta v řádech statisíců a zaměstnanci by se také vystavovali reálnému riziku pracovně právních sankcí i trestního stíhání. To ÚZSVM razantně odmítá. ÚZSVM vyzval zástupce Kliniky, aby se zachovali konstruktivně, objekt dobrovolně opustili a dodrželi tak paní Virtovou uzavřenou smlouvu.

ÚZSVM transparentně zveřejňuje na svém webu nabídku nepotřebného majetku státních institucí

01.03.2016
ÚZSVM transparentně zveřejňuje na svém webu nabídku nepotřebného majetku státních institucí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od 1. března 2016 začal na svém webu zveřejňovat nabídky nepotřebného majetku organizačních složek státu a státních organizací, které se řídí zákonem o majetku státu. Tyto státní subjekty zde budou nabízet pro sebe nepotřebný majetek jiným státním institucím. Využít k tomuto účelu web ÚZSVM jim ukládá novela zákona o majetku státu, kterou v lednu letošního roku schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

ÚZSVM vyhověl Klinice a jednal se stavebním úřadem

01.03.2016
ÚZSVM vyhověl Klinice a jednal se stavebním úřadem
Na základě předchozí žádosti zástupců Autonomního sociálního centra Klinika se 29. února konalo jednání na Odboru výstavby Městské části Praha 3 mezi zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zástupci Kliniky a představitelů stavebního úřadu.

ÚZSVM prodal prvorepublikovou Háskovu vilu v Jablonci, nový majitel jí chce vrátit původní tvář

01.03.2016
ÚZSVM prodal prvorepublikovou Háskovu vilu v Jablonci, nový majitel jí chce vrátit původní tvář
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci prodalo ve výběrovém řízení významnou funkcionalistickou vilu v Jablonci nad Nisou za 5,4 milionu korun. Dům si nechal ve 20. letech minulého století postavit legionář a obchodník s bižuterií Rudolf Hásek. Vedle prodávané budovy stojí dům jeho bratra, Jaroslava Háska. Oba domy, nazývané jako Háskovy vily, tvoří ukázku tradicionalisticky orientované moderny a jsou považovány za jedny z nejhodnotnějších funkcionalistických vil na našem území.

Zástupci ÚZSVM se dnes sešli s představiteli Iniciativy Klinika

23.02.2016
Zástupci ÚZSVM se dnes sešli s představiteli Iniciativy Klinika
Dnes se uskutečnilo jednání mezi zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a představiteli Autonomního sociální ho centra Klinika. Obě strany si vyměnily svá stanoviska k ukončení smlouvy o výpůjčce objektu Jeseniova 60 v Praze. Z hlediska ÚZSVM byla vysvětlována a deklarována povinnost dodržování veškerých předpisů v oblasti hospodaření s majetkem státu včetně stavebního zákona.

Smlouvu o výpůjčce objektu bývalé polikliniky v Jeseniově ulici v Praze nelze prodloužit

19.02.2016
Smlouvu o výpůjčce objektu bývalé polikliniky v Jeseniově ulici v Praze nelze prodloužit
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nemůže prodloužit zástupcům Iniciativy Klinika smlouvu o bezúplatné výpůjčce objektu bývalého zdravotnického zařízení v Jeseniově ulici v Praze. K tomuto rozhodnutí jej přimělo zejména aktuální oficiální sdělení stavebního úřadu Městské části Praha 3, že stavba byla zkolaudována jako plicní zdravotnické zařízení a jiné využití je tudíž nelegální. Prodloužení výpůjčky by bylo v rozporu s právním řádem a bylo by sankčně postižitelné. ÚZSVM plánuje nemovitost urychleně nabídnout jiné státní instituci, a pokud žádná neprojeví zájem, ihned vyhlásit transparentní výběrového řízení na jeho prodej.

Aukce penzionu v Rozvadově proběhne 18. února

15.02.2016
Jedním z nejlukrativnějších objektů, které v současnosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k prodeji, je penzion na adrese Rozvadov 58.

ÚZSVM odhalil ve svých IT systémech škodu ve výši 44 milionů

09.02.2016
ÚZSVM odhalil ve svých IT systémech škodu ve výši 44 milionů
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu zadala vnitřní kontrolu na pořízení a provoz Centrálního registru právního jednání (CRPJ). Z výsledků kontroly vyplývá, že úřad od roku 2009 vynaložil ze státního rozpočtu více než 44 milionů korun na pořízení a provoz právního registru, který plně nevyužíval, čímž nepostupoval v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.

Objem nevyřešených smluv IBV klesl v roce 2015 meziročně o 150 milionů korun

05.02.2016
Objem nevyřešených smluv IBV klesl v roce 2015 meziročně o 150 milionů korun
O téměř 150 milionů korun se v roce 2015 meziročně snížil objem prostředků u smluv o státním příspěvku na individuální bytovou výstavbu (IBV), u kterých ještě neuplynuly termíny sjednaných smluvních podmínek a smluvní podmínky nebyly zatím porušeny nebo porušení nebylo zjištěno.

Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o majetku státu

19.01.2016
Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o majetku státu
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes na svém jednání schválila novelu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon o majetku státu).

Soud pravomocně zamítl nároky Casina Kartáč

18.01.2016
Soud pravomocně zamítl nároky Casina Kartáč
Městský soud v Praze zamítl nároky společnosti Casino Kartáč na náhradu údajné škody ve výši 567 milionů korun, která měla dle tvrzení žalobce vzniknout nesprávným úředním postupem Ministerstva financí. Ministerstvo financí bylo ve sporu zastupováno právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

ÚZSVM vykázal rekordní příjmy za celou svou historii

11.01.2016
ÚZSVM vykázal rekordní příjmy za celou svou historii
Praha 11. ledna 2016 - Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v roce 2015 stouply na 1,933 miliardy korun, oproti předcházejícímu roku vzrostly o 83 procent. Výdaje Úřadu meziročně klesly o 12 procent na 1,432 miliardy korun.

ÚZSVM již vyřešil třetinu nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty

21.12.2015
ÚZSVM již vyřešil třetinu nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) již převedl do své správy téměř 1,8 tisíce nemovitostí až donedávna zapsaných v katastru na zaniklé, nedostatečně identifikované nebo v registrech nedohledané státní subjekty. Z počtu více než 7,1 tisíce „osiřelých“ státních nemovitostí, které za tento okruh subjektů odhalila analýza Mapa nemovitostí státu, ÚZSVM již začal prošetřovat majetkoprávní vztahy u 5,5 tisíce z nich.

ÚZSVM vydražil kulturní dům Svornost v Plzni za 8,83 milionu

10.12.2015
ÚZSVM vydražil kulturní dům Svornost v Plzni za 8,83 milionu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uspořádal výběrové řízení s aukcí na prodej objektu bývalého kulturního domu Svornost v Plzni. Minimální kupní cena pro druhé kolo byla stanovena na 6,5 milionu korun. Dům byl nakonec vydražen za 8,83 milionu korun, což představuje navýšení kupní ceny o 36 procent, tedy o 2,33 milionu korun.