Středa, 20. listopadu 2019

Tiskové zprávy

Novým tiskovým mluvčím ÚZSVM je Radek Ležatka

03.08.2015
Novým tiskovým mluvčím ÚZSVM je Radek Ležatka
Praha 3. srpna 2015 - Tiskovým mluvčím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl od dnešního dne jmenován Radek Ležatka (33).

ÚZSVM informuje státní instituce o výhodách analytických nástrojů systému CRAB

31.07.2015
ÚZSVM informuje státní instituce o výhodách analytických nástrojů systému CRAB
Praha 31. července 2015 – Nové analytické funkce obsažené v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), s jejichž pomocí lze mnohem efektivněji hospodařit při správě kancelářských prostor využívaných státními institucemi, byly hlavním tématem prezentace pro zástupce centrálních úřadů, které se ve čtvrtek konalo v ústředí ÚZSVM v Praze.

ÚZSVM sehrál zásadní roli při konečné likvidaci státního podniku Česká spořitelna

21.07.2015
ÚZSVM sehrál zásadní roli při konečné likvidaci státního podniku Česká spořitelna
Praha 21. července 2015 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pomohl vyřešit poslední překážku bránící úspěšné likvidaci zbytkového státního podniku Česká státní spořitelna, s. p. "v likvidaci", a to bezúplatným převzetím jeho nemovitého majetku. Tomuto kroku předcházela dohoda s Ministerstvem financí a likvidátorem podniku, týkající se převodu spoluvlastnických podílů na 286 pozemcích v účetní ceně 720 tisíc korun.

ÚZSVM oslovuje při prodeji areálu na náměstí Republiky i zahraniční zájemce

15.07.2015
ÚZSVM oslovuje při prodeji areálu na náměstí Republiky i zahraniční zájemce
Praha 15. července 2015 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravuje prodej lukrativního areálu na náměstí Republiky v centru Prahy. Jedná se o administrativně komerční objekty umístěné ve vysoce atraktivní lokalitě přímo naproti Obecnímu domu.

Analýza dat z registru CRAB odhalila možnosti stamilionových úspor

14.07.2015
Praha 14. července 2015 – Na možnost úspor až 361,5 milionu korun poukázala detailní analýza dat evidovaných v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Česká republika by mohla ušetřit například na nájemném hrazeném za kancelářské plochy v komerčních prostorech, na výdajích za jejich provoz a údržbu, ale také snížením užívané plochy jak ve státních, tak soukromých objektech.

ÚZSVM v letošním roce získal pro státní rozpočet již 626 milionů korun

13.07.2015
Praha 13. července 2015 – Za první pololetí letošního roku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získal státnímu rozpočtu 626,2 milionů korun, což je o 223,4 milionů korun více než za stejné období loňského roku. Podařilo se tak naplnit již 82 % závazného ročního plánu, který počítá s příjmy 760 milionů korun.

ÚZSVM prodává 5 luxusních automobilů včetně Ferrari a Hummerů

08.07.2015
ÚZSVM prodává 5 luxusních automobilů včetně Ferrari a Hummerů
Chomutov 8. července 2015 – Pět osobních a nákladních automobilů řadicích se mezi prémiové značky, a to Ferrari, Hummer a Mercedes Benz, nabízí ke koupi ve výběrovém řízení Odloučené pracoviště ÚZSVM Chomutov. O prodeji rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, protože vozy pocházejí z trestné činnosti a byly zajištěny na základě zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Jejich majitel je stíhán pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

CRAB odhaluje úspory ve výdajích státu za užívání kancelářských prostor

25.06.2015
Praha 25. června 2015 – Snížení výdajů při platbách za kancelářské prostory, které stát vlastní nebo si je pronajímá od soukromých subjektů, patří k hlavním účelům Centrálního registru administrativních budov (CRAB), provozovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Srovnání dat vykazovaných například řadou ministerstev u výdajů za elektřinu, teplo a vodu odhalilo velké možnosti úspor. Specialisté z ÚZSVM rovněž analyzovali údaje státních institucí o průměrné kancelářské ploše na jednoho úředníka nebo o rozsahu využívání nájmů v nestátních budovách a při překročení průměrů je vyzvali k nápravě.

Přesun odboru MŽP z pronajatých prostor do centrály ministerstva

22.06.2015
Praha 22. června 2015 – Do státní administrativní budovy ústředí Ministerstva životního prostředí (MŽP) ve Vršovické ulici v Praze 10 se od 1. července přestěhuje z komerčního pronájmu jeho odloučené pracoviště Odbor výkonu státní správy I. To dosud sídlilo v budově v ulici Kodaňská v Praze 10, za což Česká republika ročně platila přibližně dva miliony korun. Na možnost úspor státních prostředků upozornilo MŽP a navázalo v tomto ohledu úzkou spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jenž provedl analýzu údajů z jím spravovaného Centrálního registru administrativních budov (CRAB).

ÚZSVM bude jedním ze vzorů pro vznik obdobné instituce v Maďarsku

10.06.2015
Praha 10. června 2015 – Dne 9. června 2015 přijala generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu zástupce velvyslance, radu Velvyslanectví Maďarska v České republice, pana Dávida Szesztaie a konzulku maďarského velvyslanectví paní Andreu Fülöp.

ÚZSVM kontroluje správnost údajů vkládaných státními institucemi do CRAB

10.06.2015
Praha 10. června 2015 – Již několik komplexních kontrol kvality údajů o objektech organizačních složek státu a dalších státních institucích v Centrálním registru administrativních budov (CRAB) provedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Stav evidence za příslušný resort je plně v odpovědnosti státních institucí, které jediné vkládají do registru data o objektech, v nichž užívají administrativní plochy.

ÚZSVM nabídne k prodeji lukrativní nemovitosti v centru Prahy

01.06.2015
Praha 1. června 2015 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravuje na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. dubna 2015 č. 247 ve II. pololetí letošního roku prodej mimořádně zajímavého majetku, nacházejícího se v lukrativní oblasti historického centra hlavního města Prahy. Jedná se o administrativně komerční areál budov na náměstí Republiky č.p. 1037 a Hybernská bez čp/če, včetně souvisejících pozemků.

Evropští správci státních nemovitostí sdružení v asociaci PuREnet se setkávají v Praze

11.05.2015
Praha 11. května 2015 – V Praze dnes začíná dvoudenní zasedání pracovního stolu asociace Public Real Estate Network (PuREnet), která sdružuje evropské státní subjekty hospodařící s nemovitým majetkem státu, především s vládními budovami. Tématem setkání organizovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jsou Základní ukazatele a KPI při hospodaření s nemovitostmi státu. Zasedání v hotelu DAP Praha zahájila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Informace k insolvenčnímu řízení společnosti Viktoriagruppe Aktiengesellschaft

30.04.2015
Praha 30. dubna 2015 – Česká republika v současné době zpracovává a vyhodnocuje skutkový stav pro přijetí rozhodnutí o dalším postupu ve věci insolvenčního řízení společnosti Viktoriagruppe Aktiengesellschaft, které probíhá před Okresním soudem ve Weilheim in Oberbayern v Německu.

Insolvenční správce popřel pohledávky ČR vůči společnosti Viktoriagruppe

21.04.2015
Praha 21. dubna 2015 – Insolvenční správce před okresním soudem v německém městě Weilheim in Oberbayern předběžně popřel všechny pohledávky České republiky vůči společnosti Viktoriagruppe.

Pozůstalost zachránkyně českých dětí unesených nacisty převzal památník v Lidicích

14.04.2015
Tábor 14. dubna 2015 – Movité věci z pozůstalosti po Josefině Napravilové, české odbojářce a válečné veteránce, předalo Památníku Lidice Odloučené pracoviště ÚZSVM Tábor. Napravilová po 2. světové válce hledala po celé Evropě a přivážela zpět české děti odvlečené nacisty z jejich domovů, a to včetně sirotků z Lidic.

ÚZSVM prodal areál bývalého zařízení civilní obrany ve Stonařově

02.04.2015
Jihlava 2. dubna 2015 – Nevyužívanou záložní vojenskou radiostanici v katastrálním území a obci Stonařov prodalo v 6. kole výběrového řízení za částku 1,34 milionu korun Odloučené pracoviště ÚZSVM Jihlava.

Obrazy slavného fotografa F. Drtikola převzalo opavské muzeum

31.03.2015
Opava 30. března 2015 – Pět olejomaleb s krajinářskými motivy, jejichž autorem je slavný fotograf František Drtikol, předali Slezskému zemskému muzeu v Opavě zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Opava. Díla nabyl stát jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM převezme soudní spory Vězeňské služby

30.03.2015
Praha 30. března 2015 – Na šest desítek soudních sporů převezme Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od Vězeňské služby ČR (VS ČR). Ve společném memorandu o spolupráci v oblasti hospodaření s majetkem státu a soudních sporů se na tom shodli zástupci obou institucí. Jménem ÚZSVM dokument podepsala generální ředitelka Kateřina Arajmu, Vězeňskou službu ČR zastupoval generální ředitel Pavel Ondrášek. Převedení soudních sporů Vězeňské služby ČR na ÚZSVM umožňuje zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Bývalý rockový klub Trend v Trutnově již má nového majitele

24.03.2015
Trutnov 24. března 2015 – Měšťanský dům v Jihoslovanské ulici v Trutnově, v němž do poloviny 90. let minulého století fungoval rockový klub Trend, se podařilo prodat zaměstnancům Odloučené pracoviště ÚZSVM Trutnov. Za památkově chráněnou nemovitost původně v majetku zaniklého Fondu dětí a mládeže zaplatil nový majitel v 9. kole výběrového řízení 1,91 milionu korun.