Čtvrtek, 18. července 2019

Tiskové zprávy

ÚZSVM bude jedním ze vzorů pro vznik obdobné instituce v Maďarsku

10.06.2015
Praha 10. června 2015 – Dne 9. června 2015 přijala generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu zástupce velvyslance, radu Velvyslanectví Maďarska v České republice, pana Dávida Szesztaie a konzulku maďarského velvyslanectví paní Andreu Fülöp.

ÚZSVM kontroluje správnost údajů vkládaných státními institucemi do CRAB

10.06.2015
Praha 10. června 2015 – Již několik komplexních kontrol kvality údajů o objektech organizačních složek státu a dalších státních institucích v Centrálním registru administrativních budov (CRAB) provedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Stav evidence za příslušný resort je plně v odpovědnosti státních institucí, které jediné vkládají do registru data o objektech, v nichž užívají administrativní plochy.

ÚZSVM nabídne k prodeji lukrativní nemovitosti v centru Prahy

01.06.2015
Praha 1. června 2015 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravuje na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. dubna 2015 č. 247 ve II. pololetí letošního roku prodej mimořádně zajímavého majetku, nacházejícího se v lukrativní oblasti historického centra hlavního města Prahy. Jedná se o administrativně komerční areál budov na náměstí Republiky č.p. 1037 a Hybernská bez čp/če, včetně souvisejících pozemků.

Evropští správci státních nemovitostí sdružení v asociaci PuREnet se setkávají v Praze

11.05.2015
Praha 11. května 2015 – V Praze dnes začíná dvoudenní zasedání pracovního stolu asociace Public Real Estate Network (PuREnet), která sdružuje evropské státní subjekty hospodařící s nemovitým majetkem státu, především s vládními budovami. Tématem setkání organizovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jsou Základní ukazatele a KPI při hospodaření s nemovitostmi státu. Zasedání v hotelu DAP Praha zahájila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Informace k insolvenčnímu řízení společnosti Viktoriagruppe Aktiengesellschaft

30.04.2015
Praha 30. dubna 2015 – Česká republika v současné době zpracovává a vyhodnocuje skutkový stav pro přijetí rozhodnutí o dalším postupu ve věci insolvenčního řízení společnosti Viktoriagruppe Aktiengesellschaft, které probíhá před Okresním soudem ve Weilheim in Oberbayern v Německu.

Insolvenční správce popřel pohledávky ČR vůči společnosti Viktoriagruppe

21.04.2015
Praha 21. dubna 2015 – Insolvenční správce před okresním soudem v německém městě Weilheim in Oberbayern předběžně popřel všechny pohledávky České republiky vůči společnosti Viktoriagruppe.

Pozůstalost zachránkyně českých dětí unesených nacisty převzal památník v Lidicích

14.04.2015
Tábor 14. dubna 2015 – Movité věci z pozůstalosti po Josefině Napravilové, české odbojářce a válečné veteránce, předalo Památníku Lidice Odloučené pracoviště ÚZSVM Tábor. Napravilová po 2. světové válce hledala po celé Evropě a přivážela zpět české děti odvlečené nacisty z jejich domovů, a to včetně sirotků z Lidic.

ÚZSVM prodal areál bývalého zařízení civilní obrany ve Stonařově

02.04.2015
Jihlava 2. dubna 2015 – Nevyužívanou záložní vojenskou radiostanici v katastrálním území a obci Stonařov prodalo v 6. kole výběrového řízení za částku 1,34 milionu korun Odloučené pracoviště ÚZSVM Jihlava.

Obrazy slavného fotografa F. Drtikola převzalo opavské muzeum

31.03.2015
Opava 30. března 2015 – Pět olejomaleb s krajinářskými motivy, jejichž autorem je slavný fotograf František Drtikol, předali Slezskému zemskému muzeu v Opavě zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Opava. Díla nabyl stát jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM převezme soudní spory Vězeňské služby

30.03.2015
Praha 30. března 2015 – Na šest desítek soudních sporů převezme Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od Vězeňské služby ČR (VS ČR). Ve společném memorandu o spolupráci v oblasti hospodaření s majetkem státu a soudních sporů se na tom shodli zástupci obou institucí. Jménem ÚZSVM dokument podepsala generální ředitelka Kateřina Arajmu, Vězeňskou službu ČR zastupoval generální ředitel Pavel Ondrášek. Převedení soudních sporů Vězeňské služby ČR na ÚZSVM umožňuje zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Bývalý rockový klub Trend v Trutnově již má nového majitele

24.03.2015
Trutnov 24. března 2015 – Měšťanský dům v Jihoslovanské ulici v Trutnově, v němž do poloviny 90. let minulého století fungoval rockový klub Trend, se podařilo prodat zaměstnancům Odloučené pracoviště ÚZSVM Trutnov. Za památkově chráněnou nemovitost původně v majetku zaniklého Fondu dětí a mládeže zaplatil nový majitel v 9. kole výběrového řízení 1,91 milionu korun.

Knihy a historická fotoalba z dědictví převzala významná knihovna a muzeum

09.03.2015
Jindřichův Hradec 9. března 2015 – Celkem 665 knih bezúplatně předalo Národní knihovně České republiky Odloučené pracoviště ÚZSVM Jindřichův Hradec. Další dvě alba s historickými fotografiemi a staré listinné dokumenty získalo Moravské zemské muzeum. Tyto předměty s historickou a sběratelskou hodnotu připadly státu jako tzv. odúmrť.

Osmdesát unikátních písemností předal ÚZSVM archivu v Třeboni

04.03.2015
Jindřichův Hradec – Cenný soubor stovky let starých archiválií bezúplatně získal od jindřichohradeckého pracoviště ÚZSVM Státní oblastní archiv v Třeboni. Jednalo se o osmdesát písemností z období od konce sedmnáctého až do první poloviny dvacátého století se značnou historickou a kulturní hodnotou.

V seznamech tzv. neznámých vlastníků je i profesor z Harvardu a příbuzní prezidenta Masaryka

26.02.2015

Církev převzala pozemky u kláštera poblíž města Králíky

21.01.2015
Ústí nad Orlicí 21. ledna 2015 – Celkem 12 pozemků o souhrnné výměře 11.527 m2 převedlo Pražské provincii Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) v rámci církevních restitucí Odloučené pracoviště ÚZSVM Ústí nad Orlicí.

Skauti v Českém Dubu již sídlí ve vlastní klubovně

20.01.2015
Liberec 20. ledna 2015 – Pozemek o výměře 441 m2 se stavbou klubovny ležící v katastrálním území Český Dub bezúplatně převedli spolku Junák zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Liberec.

Teplice získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi

19.01.2015
Teplice 19. ledna 2015 – Pozemky v účetní hodnotě přesahující 1,6 milionu korun bezúplatně převedli zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Teplice do vlastnictví Statutárního města Teplice.