Pátek, 22. března 2019

Tiskové zprávy

ÚZSVM prodal areál bývalého zařízení civilní obrany ve Stonařově

02.04.2015
Jihlava 2. dubna 2015 – Nevyužívanou záložní vojenskou radiostanici v katastrálním území a obci Stonařov prodalo v 6. kole výběrového řízení za částku 1,34 milionu korun Odloučené pracoviště ÚZSVM Jihlava.

Obrazy slavného fotografa F. Drtikola převzalo opavské muzeum

31.03.2015
Opava 30. března 2015 – Pět olejomaleb s krajinářskými motivy, jejichž autorem je slavný fotograf František Drtikol, předali Slezskému zemskému muzeu v Opavě zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Opava. Díla nabyl stát jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM převezme soudní spory Vězeňské služby

30.03.2015
Praha 30. března 2015 – Na šest desítek soudních sporů převezme Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od Vězeňské služby ČR (VS ČR). Ve společném memorandu o spolupráci v oblasti hospodaření s majetkem státu a soudních sporů se na tom shodli zástupci obou institucí. Jménem ÚZSVM dokument podepsala generální ředitelka Kateřina Arajmu, Vězeňskou službu ČR zastupoval generální ředitel Pavel Ondrášek. Převedení soudních sporů Vězeňské služby ČR na ÚZSVM umožňuje zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Bývalý rockový klub Trend v Trutnově již má nového majitele

24.03.2015
Trutnov 24. března 2015 – Měšťanský dům v Jihoslovanské ulici v Trutnově, v němž do poloviny 90. let minulého století fungoval rockový klub Trend, se podařilo prodat zaměstnancům Odloučené pracoviště ÚZSVM Trutnov. Za památkově chráněnou nemovitost původně v majetku zaniklého Fondu dětí a mládeže zaplatil nový majitel v 9. kole výběrového řízení 1,91 milionu korun.

Knihy a historická fotoalba z dědictví převzala významná knihovna a muzeum

09.03.2015
Jindřichův Hradec 9. března 2015 – Celkem 665 knih bezúplatně předalo Národní knihovně České republiky Odloučené pracoviště ÚZSVM Jindřichův Hradec. Další dvě alba s historickými fotografiemi a staré listinné dokumenty získalo Moravské zemské muzeum. Tyto předměty s historickou a sběratelskou hodnotu připadly státu jako tzv. odúmrť.

Osmdesát unikátních písemností předal ÚZSVM archivu v Třeboni

04.03.2015
Jindřichův Hradec – Cenný soubor stovky let starých archiválií bezúplatně získal od jindřichohradeckého pracoviště ÚZSVM Státní oblastní archiv v Třeboni. Jednalo se o osmdesát písemností z období od konce sedmnáctého až do první poloviny dvacátého století se značnou historickou a kulturní hodnotou.

V seznamech tzv. neznámých vlastníků je i profesor z Harvardu a příbuzní prezidenta Masaryka

26.02.2015

Církev převzala pozemky u kláštera poblíž města Králíky

21.01.2015
Ústí nad Orlicí 21. ledna 2015 – Celkem 12 pozemků o souhrnné výměře 11.527 m2 převedlo Pražské provincii Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) v rámci církevních restitucí Odloučené pracoviště ÚZSVM Ústí nad Orlicí.

Skauti v Českém Dubu již sídlí ve vlastní klubovně

20.01.2015
Liberec 20. ledna 2015 – Pozemek o výměře 441 m2 se stavbou klubovny ležící v katastrálním území Český Dub bezúplatně převedli spolku Junák zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Liberec.

Teplice získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi

19.01.2015
Teplice 19. ledna 2015 – Pozemky v účetní hodnotě přesahující 1,6 milionu korun bezúplatně převedli zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Teplice do vlastnictví Statutárního města Teplice.