Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM je první státní institucí, která zajistila školení k aplikaci Záchranka pro své zaměstnance

ÚZSVM je první státní institucí, která zajistila školení k aplikaci Záchranka pro své zaměstnance
Celkem 108 zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se zúčastnilo školení k poskytování první pomoci a aplikaci Záchranka pod vedením jejího zakladatele Filipa Maleňáka a Jany Poštové ze Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy.
„Zaměstnanci ÚZSVM se často kvůli svým pracovním povinnostem pohybují v terénu, kde mohou nastat různé krizové situace. Proto je školení k aplikaci Záchranka velmi přínosné. Naši zaměstnanci tak nyní budou schopni nejen okamžitě a snadno přivolat pomoc, ale třeba zachránit i lidský život. Bezplatnou aplikaci nainstalujeme do všech služebních mobilních telefonů,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
„Velmi si vážím spolupráce mezi tvůrci aplikace, záchrannou službou a státní správou. Podle mého názoru je to spolupráce smysluplná, dlouhodobá a prospěšná pro všechny zúčastněné strany. Velmi si vážím přístupu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které je první státní institucí, která toto školení pro své zaměstnance uspořádala,“ řekl zakladatel a tvůrce aplikace Záchranka Filip Maleňák.
 
Součástí školení byla přednáška na téma fungování systému záchranné služby, volání na tísňovou linku a poskytnutí první pomoci, instruktáž k využití aplikace Záchranka pro tísňová volání a praktická ukázka použití defibrilátoru k záchraně lidského života. Tento defibrilátor je také umístěn v recepci ÚZSVM na Rašínově nábřeží v Praze a je také zanesen do aplikace Záchranka.
 
Cílem této akce bylo předat zaměstnancům ÚZSVM maximum vědomostí o záchraně lidského života atraktivní a moderní formou zaměřenou na skutečnou praxi. V příštím roce je kurz plánován také pro zaměstnance regionálních pracovišť ÚZSVM. 
 
Aplikace Záchranka je oficiální mobilní aplikace pro kontaktování Zdravotnické záchranné služby ČR, Horské služby ČR a Vodní záchranné služby ČČK. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s polohou a dalšími informacemi.