Sobota, 21. září 2019

ÚZSVM nově zveřejňuje nabídku majetku připravovaného k prodeji

30.11.2016
ÚZSVM nově zveřejňuje nabídku majetku připravovaného k prodeji
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje na svých webových stránkách vedle aktuální nabídky prodávaného majetku, nově také nemovitý majetek, který je k prodeji teprve připravován.
Veřejnost má nyní přístup i k informacím o nemovitostech, které teprve  chystáme k prodeji, tudíž se může na podání nabídky déle připravit. Jedná se také o první krok ke zveřejňování celého ‚životního cyklu‘ nemovitostí, díky kterému bude možné sledovat státní majetek od nabídky v rámci státu přes prodej samotný až k informaci, kdo majetek získal. Tento co do transparentnosti zcela zásadní výjimečný počin plánujeme na příští rok,“ řekla generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu.
 
Nejvíce majetku připravovaného k prodeji nyní nabízí územní pracoviště ve středních Čechách, které zveřejnilo 29 nabídek, dále pak pracoviště v Ostravě a Českých Budějovicích, která zveřejnila 27 nabídek. Přesné termíny prodejů, minimální kupní ceny a podrobnější informace budou u připravovaných prodejů zveřejněny v den vyhlášení výběrových řízení. 
 
Majetek připravovaný k prodeji je na webu ÚZSVM zde.