Středa, 19. února 2020

ÚZSVM pravomocně uhájil v soudním sporu v kauze Viktoriagruppe přes 75 milionů korun

ÚZSVM pravomocně uhájil v soudním sporu v kauze Viktoriagruppe přes 75 milionů korun
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili v soudním sporu s insolvenčním správcem společnosti Viktoriagruppe AG celkem 2 044 248 EUR a 875 929 EUR jako příslušenství (dohromady 75 340 000 korun). ÚZSVM ve sporu zastupoval Správu státních hmotných rezerv.
„Jedná se o významný úspěch ÚZSVM ve sporu s mezinárodním přesahem. I v této kauze ÚZSVM důsledně hájí majetkové zájmy České republiky,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.  „Právě výsledky právních zástupců ÚZSVM jsou důvodem, proč by i ostatní organizační složky státu měly předávat své majetkové soudní spory na ÚZSVM, který má dlouhodobě úspěšnost přes 90 %,“ dodala Kateřina Arajmu.  
 
Insolvenční správce obchodní společnosti Viktoriagruppe AG podal v roce 2016 u Obvodního soudu pro Prahu 5 žalobu proti České republice – Správě státních hmotných rezerv, ve které se domáhal vydání bezdůvodného obohacení ve výši 2 044 248,56 EUR s příslušenstvím. Na základě uzavřené dohody Správu státních hmotných rezerv zastupoval ÚZSVM. Žalobce spatřoval nárok na částku v tvrzení, že Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv byla neplatná, a proto se jedná o bezdůvodné obohacení. Žaloba insolvenčního správce byla na základě návrhu ÚZSVM pro nedůvodnost zamítnuta v celém rozsahu. Nyní bylo u Městského soudu v Praze rozhodnuto o odvolání insolvenčního správce tak, že rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 byl potvrzen jako věcně správný.
 
ÚZSVM tak uhájil České republice finanční prostředky ve výši převyšující částku 75 340 000 Kč (jistina ve výši 2 044 248,56 EUR spolu s úroky z prodlení ve výši 875 929,55 EUR). Po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí Městského soudu v Praze oběma účastníkům sporu bude soudní spor pravomocně ukončen.
 
ÚZSVM zastupuje v tuzemských sporech kromě vlastních sporů i ostatní organizační složky státu vlastními zaměstnanci, čímž šetří finanční prostředky. V roce 2018 ÚZSVM uzavřel celkem 1 391 dohod o zastupování, jedná se o druhý nejvyšší počet převzatých sporů v historii ÚZSVM. V roce 2018 právní zástupci ÚZSVM státu uhájili přes 60 miliard korun.