Sobota, 21. září 2019

ÚZSVM převzal 262 nemovitostí od likvidovaných státních podniků Ministerstva zemědělství

22.11.2016
ÚZSVM převzal 262 nemovitostí od likvidovaných státních podniků Ministerstva zemědělství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal 262 nemovitostí po celé České republice od státních podniků v likvidaci, jejichž zakladatelem bylo Ministerstvo zemědělství. Do státního rozpočtu bude navíc likvidátory odvedeno přibližně 35 milionů korun.
Proces likvidace státních podniků se v minulosti vlekl dlouhé roky a stát tak naprosto zbytečně platil miliony korun například za odměnu likvidátorům. Jsem velmi ráda, že se nám daří proces likvidace státních podniků razantně urychlovat. Po loňském úspěšném převzetí majetku po likvidovaných státních podnicích Česká spořitelna a Pražské kanalizace a vodní toky se nám nyní podařilo převzít nemovitosti po státních podnicích pod Ministerstvem zemědělství,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
ÚZSVM nyní převzal majetek od těchto státních podniků v likvidaci: Konzervárny a lihovary státní podnik vědeckotechnických a obchodních služeb, Státní statek Zlonice, SELGEN – Oseva Praha, Agropodnik Brno, Jihomoravské vodovody a kanalizace, LACRUM Brno a Cukrovary Hradec Králové se sídlem ve Smiřicích. Jejich činnost tak bude moci být definitivně ukončena.
ÚZSVM v polovině loňského roku také sehrál klíčovou roli při likvidaci státního podniku Česká spořitelna, s.p. v likvidaci, kdy výtěžek byl cca 7 mil. Kč a pod ÚZSVM byly převedeny podíly na 286 pozemcích v účetní ceně 720 tisíc korun. Od likvidovaného státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky zase ÚZSVM převzal celkem 4 stavby a 82 pozemků, které dosud spravoval likvidátor firmy. Přibližně 90 milionů korun byl finanční zůstatek společnosti, jenž byl následně odveden do státního rozpočtu.