Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převzal od státních institucí již 1 671 nepotřebných státních nemovitostí

ÚZSVM převzal od státních institucí již 1 671 nepotřebných státních nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal ke konci července od ostatních státních institucí celkem 1 671 nepotřebných nemovitostí, z toho 1 416 pozemků, 257 budov, tři věcná práva a jeden nebytový prostor. Koncentraci nepotřebného státního majetku na ÚZSVM umožnila novela zákona o majetku státu účinná od března loňského roku.
„Koncentrace nepotřebných nemovitostí na jedno místo je trendem ve většině vyspělých zemí Evropy,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Z jednoho místa pak s nemovitostmi budeme hospodařit a zároveň ty nepotřebné transparentně nabízet a prodávat,“ dodala generální ředitelka.
 
Nejvíce nepotřebných nemovitostí převedlo na ÚZSVM Ministerstvo zemědělství (314 nemovitostí), následované Ředitelstvím silnic a dálnic (310 nemovitostí) a Institutem klinické a experimentální medicíny (193 nemovitostí). Nejvíce z předaných nemovitostí (přes 21 %) se nachází v západních Čechách a přes 15 % převáděných nemovitostí je v působnosti ÚP Hradec Králové.
 
ÚZSVM převzal první nemovitosti také na základě § 19a zákona o majetku státu, tedy potřebné nemovitosti, u nichž bude ÚZSVM vykonávat správu. Jednalo se o dvě budovy a čtyři pozemky, mezi nimi i areál bývalé věznice v Uherském Hradišti.
Inventura státních nemovitostí iniciovaná ÚZSVM v letošním roce odhalila 23 319 nepotřebných státních nemovitostí, z nichž by mělo být na ÚZSVM převedeno 16 700 - podrobnosti naleznete zde.
 
 
Příklady převzatých nepotřebných nemovitostí:

 
 
 
19graf1.png
 
19graf2.png
 
19graf3.png