Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převzal od státních institucí již 598 nepotřebných státních nemovitostí

10.03.2017
ÚZSVM převzal od státních institucí již 598 nepotřebných státních nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal ke konci ledna od ostatních státních institucí celkem 598 nepotřebných nemovitostí, z toho 455 pozemků a 143 budov. Koncentraci nepotřebného státního majetku na ÚZSVM umožnila novela zákona o majetku státu účinná od března loňského roku.

Velmi si vážím přístupu všech institucí, které nám nepotřebné nemovitosti převádí. Největší přísun nás ale teprve čeká,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Soustředění státních nepotřebných nemovitostí na jednom místě přinese řadu výhod i pro občany. Patří mezi ně transparentní nabídka a prodej nepotřebných nemovitostí z jednoho místa,“ dodala generální ředitelka.

Nejvíce nemovitostí převedlo na ÚZSVM Ředitelství silnic a dálnic (107 nemovitostí), následované Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje (70 nemovitostí) a Správou státních hmotných rezerv (58 nemovitostí). Nejvíce z předaných nemovitostí (přes 30 %) se nachází v západních Čechách a téměř 20 % převáděných nemovitostí je v působnosti ÚP Hradec Králové.
Ovšem inventura státních nemovitostí iniciovaná ÚZSVM odhalila 23 319 nepotřebných státních nemovitostí, z nichž by mělo být na ÚZSVM převedeno 16 70​0 nemovitostí – podrobnosti naleznete zde. 
Příklady převzatých nepotřebných nemovitostí:
 
 
 
​​