Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM ruší dražbu zámku Veleslavín v Praze

ÚZSVM ruší dražbu zámku Veleslavín v Praze
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) obdržel revokaci rozhodnutí Ministerstva kultury o souhlasu s konáním dražby pražského areálu zámku Veleslavín. Vzhledem k tomu, že souhlas Ministerstva kultury je zákonnou podmínkou pro konání dražby, ÚZSVM od dražby v souladu se zákonem upustí.
 
​Aby se eliminovalo riziko vzniku výdajů státu a zároveň riziko vzniku škod na státním majetku od 1. prosince 2018, kdy končí současný nájemní vztah, ÚZSVM v blízké době pravděpodobně vypíše transparentní výběrové řízení na pronájem areálu.
 
Areál zámku byl pro stát nepotřebný a zájem o něj neprojevila žádná organizační složka státu. Proto ÚZSVM s předchozím souhlasem Ministerstva kultury přistoupil k nejtransparentnějšímu způsobu prodeje - k veřejné dražbě. ÚZSVM ze zákona musí činit všechny kroky, aby nesnižoval hodnotu státního majetku a výnos z něj. Cílem ÚZSVM je zabránit zbytečným výdajům ze státního rozpočtu na nevyužívané nemovitosti a zabránit chátrání této kulturní památky.