Neděle, 26. května 2019

ÚZSVM uhájil státu v soudním sporu přes 1,5 miliardy korun

ÚZSVM uhájil státu v soudním sporu přes 1,5 miliardy korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze uhájil 1,5 miliardy korun v soudním sporu, ve kterém se žalobce domáhal zaplacení náhrady údajné škody za nezákonné trestní stíhání.
Obvodní soud pro Prahu 2 na návrh ÚZSVM zamítl žalobu pana F. H., spoluzakladatele bývalého  Universal banky, který požadoval po státu zaplacení částky ve výši 1 535 143 599 Kč spolu s úrokem z prodlení. Tato částka měla představovat náhradu údajné škody za jeho nezákonné trestní stíhání. Částka byla tvořena několika nároky představující ušlý zisk, a to za znemožnění výkonu činnosti advokáta, rozmnožení majetkové sféry a znemožnění investice, kdy údajně plánoval výstavbu vilové čtvrti na Kypru. Soud žalobci přiznal pouze částku 1 075 Kč. ÚZSVM ve sporu zastupoval Ministerstvo spravedlnosti.
 
„Jedná se o další velmi významný úspěch našich právních zástupců v miliardové hodnotě. V soudních sporech zastupujeme desítky státních institucí s úspěšností přes 90 % a tato výhra je dalším důkazem, že vlastními zaměstnanci bez najímání externích advokátních kanceláří dokážeme efektivně hájit zájmy státu,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
ÚZSVM za 1. pololetí tohoto roku uhájil státu v soudních sporech přes 20 miliard korun. K nejvýznamnějším letošním úspěchům patří například vítězství ve sporu o 2,5 miliardy korun ohledně letadel FISCHER AIR. Dalších 613 milionů korun uhájili právní zástupci ÚZSVM  ve sporu se společností Lavana, ve které žalující strana požadovala náhradu za nesprávný úřední postup. Úspěch zaznamenal ÚZSVM také ve sporu o 68,7 milionu korun se společností LANATEX, a.s., kdy právní zástupci hájili zájmy Ministerstva financí.