Sobota, 21. září 2019

ÚZSVM zabránil hrozící škodě státu přesahující 330 miliard korun

05.10.2016
ÚZSVM zabránil hrozící škodě státu přesahující 330 miliard korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zvítězil ve sporu o určení pravosti platebních příkazů v hodnotě přes 330 miliard korun. Příkazy se měly týkat poradenství k výstavbě dálnic údajně podepsané někdejším federálním ministrem financí začátkem 90. let. Městský soud v Praze pravomocně potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 a zamítl žalobu na určení pravosti listin.
Naši právní zástupci chrání státu miliardy, jen v loňském roce uhájili více než 41 miliard korun. I v tomto případě nám dal rozsudek soudu za pravdu. Úspěšně jsme obhájili práva státu a dokázali, že nároky protistrany nejsou oprávněné,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Žalobce PRUDENO INVESTMENTS LTD tvrdil, že jeho právnímu předchůdci vzniklo právo na uhrazení údajné pohledávky z roku 1991 za poradenství a obstarání finančních prostředků na financování výstavby dálnic v tehdejším Československu. Dokazovat to měly platební příkazy a další listiny údajně podepsané někdejším federálním ministrem financí a jeho tehdejším náměstkem. Relevantní důkazy, které by průkazným způsobem dokládaly požadované nároky, však protistrana nikdy neposkytla. Česká republika nároky vždy jednoznačně odmítala a žalobu považovala za naprosto nedůvodnou. Soud se ztotožnil s argumenty ÚZSVM a pravomocně žalobu zamítl.