Středa, 1. dubna 2020

V loňském roce převzal ÚZSVM rekordní počet soudních sporů od státních institucí

V loňském roce převzal ÚZSVM rekordní počet soudních sporů od státních institucí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uzavřel v roce 2019 celkem 1 486 dohod o zastupování ostatních organizačních složek státu před soudy, což je nejvíce převzatých sporů v historii úřadu. Oproti roku 2018 se jedná o nárůst o 95 dohod.
 

„Naši právní zástupci dlouhodobě dosahují úspěšnosti přes 90 % a tím velice úspěšně hájí státu miliardy korun. V roce 2019 jsme uzavřeli rekordní počet dohod o zastupování organizačních složek státu a postupně se nám daří naplňovat vizi stát se advokátní kanceláří státu v oblasti majetkových sporů,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

ÚZSVM zastupuje v tuzemských sporech sám sebe i ostatní organizační složky státu vlastními zaměstnanci, čímž šetří finanční prostředky státu. K nejčastěji zastupovaným státním institucím patří Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.
 
Obecné soudy i Ústavní soud již v několika případech potvrdily, že je-li stát k hájení svých právních zájmů vybaven příslušnými organizačními složkami, finančně i personálně zajištěnými ze státního rozpočtu, není důvod, aby výkon svých práv a povinností v této oblasti přenášel na soukromý subjekt. Tedy v případě, že si organizační složka státu najímá externí advokátní kancelář a přitom by mohla využít služby právních zástupců ÚZSVM, soudy potvrdily, že náklady nejsou účelně vynaložené. Nelze vyloučit, že státu v některých případech zbytečně vzniká škoda.
Ke konci roku 2019 vedl ÚZSVM 10 190 otevřených právních jednání o celkové částce přesahující 201 miliard korun. Nejčastěji se jednalo o tzv. soudní řízení sporná, mezi které například patří řízení o náhradu škody či řízení o bezdůvodné obohacení.