Sobota, 21. září 2019

V rekordní dražbě státního majetku padlo 141 příhozů

01.11.2016
V rekordní dražbě státního majetku padlo 141 příhozů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zaznamenal rekordních 141 příhozů při prodeji pozemků na Třinecku. Díky nově zavedenému způsobu prodeje státního majetku, výběrovému řízení s aukcí, se daří navyšovat ceny prodávaných nemovitostí o miliony korun.
„Když jsem v loňském roce zaváděla nový způsob prodeje státního majetku, výběrové řízení s aukcí, věřila jsem, že tento transparentní způsob prodeje státního majetku přinese výrazné finanční prostředky do státní pokladny. Realita předčila moje očekávání a ceny prodávaných nemovitostí se daří navyšovat o miliony korun. Současně byla značně posílena veřejná kontrola a omezena korupce,“ prohlásila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Například licitace dvou zájemců o rodinný dům v Prostřední Bečvě na Vsetínsku byla ukončena po 36 příhozech. Minimální vyhlášenou kupní cenu se podařilo navýšit o 428 tisíc korun a dům se prodal za 1,53 milionu korun. Ještě napínavější průběh měla rekordní aukce pozemků v Bocanovicích u Třince. O ně se dva zájemci přetahovali přes dvě hodiny a padlo celkem 141 příhozů. Minimální kupní cena tří pozemků o celkové výměře 9 383 m2 byla stanovena na 1,75 milionu korun, po 141 příhozech se cena zastavila na více než dvojnásobku, když se vyšplhala na 3,53 milionu korun.
 
O více než deset milionů pak narostla cena bytového domu v pražských Vršovicích. ÚZSVM dům s osmi byty nabízel s minimální kupní cenou 19,53 milionu korun. Do výběrového řízení přišlo šest obálek. Nejvyšší cena v listinné podobě, od které se začínalo licitovat, činila 26 milionů korun. Po 15 příhozech částka za bytový dům dosáhla 29 milionů korun.
 
K prodeji státního majetku ve formě výběrového řízení s aukcí dochází v případě, že minimálně dvě doručené nabídky splňují podmínky výběrového řízení. Po otevření poslední obálky předseda komise pro otevírání obálek zahájí aukci na výši nabídnuté ceny. Aukce se mohou zúčastnit ti,  jejichž  nabídnutá cena v listinné podobě byla mezi 2/3 nejvyšších nabídek a osobně se účastní otevírání obálek. Tito účastníci mohou na místě přihazovat nad nejvyšší písemně zaslanou nabídnutou cenu. Průběh přihazování řídí předseda komise, přičemž před začátkem stanoví minimální výši příhozu (v rozpětí 100 Kč až 10 % nejvyšší písemně nabídnuté ceny). Aukce je ukončena trojí výzvou k dalšímu příhozu bez odezvy. Ihned po ukončení oznámí předseda komise jméno účastníka, který podal nejvyšší nabídku. Dříve mezi lhůtou pro doručení obálek a jejich otevíráním a oznámením nejvyšší nabídky často uběhlo i několik dnů, proces prodávání majetku tak nebyl transparentní. Nově se také otevírání nabídek ve výběrovém řízení může účastnit široká veřejnost.