Neděle, 26. května 2019

Vyjádření k trestnímu oznámení v kauze OKD

Vyjádření k trestnímu oznámení v kauze OKD
Na základě dotazů zveřejňujeme stanovisko k podanému trestnímu oznámení v kauze OKD.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zastupuje v rámci povinného jednání Ministerstvo financí jako poškozeného v trestním řízení, které probíhalo u Obvodního soudu pro Prahu 2 a týkalo se privatizace společnosti OKD a.s. V rámci standardní řídící kontroly ÚZSVM trestním oznámením reagoval zejména na nová skutková zjištění, která vyšla najevo v průběhu hlavního líčení. ÚZSVM podáním postupuje přesně podle trestního řádu, který stanoví, že „státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.“
 
ÚZSVM za všech okolností důsledně hájí majetkové zájmy státu a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem státu. V rámci řádné řídící kontroly zastupování státu jako poškozeného v trestním řízení ve věci OKD jsme zjistili nové zásadní skutečnosti, podle kterých nelze vyloučit spáchání trestného činu. Proto jsme z úřední povinnosti podali trestní oznámení na neznámého pachatele, kde jsme uvedli naše zjištění. Další postup je na orgánech činných v trestním řízení, kterým jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost. V současné době nemůžeme sdělovat jakékoliv podrobnosti,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.