Středa, 19. února 2020

Zaměstnanci ÚZSVM dnes darovali krev

Zaměstnanci ÚZSVM dnes darovali krev
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu a dalších 65 zaměstnanců se dnes připojilo k dobrovolné akci „Daruj krev s ÚZSVM“ a společně darovali téměř 25 litrů krve. Odběry v budově ÚZSVM v Praze zajistila mobilní transfuzní jednotka Ústřední vojenské nemocnice a její odborný personál.
„Na ÚZSVM se darování krve uskutečnilo poprvé, jsem proto velmi ráda, že se setkalo s tak velkým zájmem. Velké poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří se do této akce zapojili a že jsme společně přispěli dobré věci,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

„Oceňujeme nejen vysokou účast zaměstnanců ÚZSVM, ale i výbornou organizaci celé akce. Dárci byli dobře připraveni včetně vyplněných dokumentů, čímž nevznikaly žádné prostoje,“ dodala MUDr. Markéta Truhlářová z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Vzhledem k velkému úspěchu akce předpokládáme, že ÚZSVM bude v této dobrovolné a potřebné činnosti pokračovat.