Tři obce na Teplicku získaly nové pozemky

21.11.2023 - Teplice

Teplický ÚZSVM převedl zdarma pozemky Měrunicím a Teplicím. Obec Moldava si pak parcelu za cenu 23 500 korun odkoupila.

Největší pozemek byl převeden Měrunicím. Parcela s rozlohou 2 131 m2 přiléhá k silničnímu pozemku v majetku obce. Oba tyto pozemky budou využity v projektu Státního pozemkového úřadu na výstavbu a obnovu polních cest, který v Měrunicích aktuálně probíhá. ÚZSVM získal tento majetek jako nepotřebný od Agentury ochrany přírody a krajiny.

 

Dva pozemky s výměrou 411 m2 převzaly zdarma Teplice. Pozemky leží ve vnitrobloku a jsou obklopeny majetkem města. Na pozemcích je zeleň, o kterou se město stará. Do budoucna Teplice plánují využít pozemky k rozšíření parkovacích kapacit. ÚZSVM převzal majetek po zrušení Okresního úřadu Teplice.

 

Moldava odkoupila pozemek s výměrou 322 m2, který je součástí účelové komunikace zajišťující přístup k chalupám, za cenu 23 500 korun. Parcela leží v jižní části obce v rekreační oblasti v osadě Nové Město. Parcela je zčásti zatravněná a zčásti zpevněná šotolinou. Leží v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody a také v ptačí oblasti Natura 2000. I tento pozemek v minulosti patřil Okresnímu úřadu Teplice.

Přílohy:TP-10 - Měrunice.jpgTP-10 - Měrunice2.jpgTP-10 - Nové Město u Mikulova.jpgTP-10 - Nové Město u Mikulova2.jpgTP-10 - Teplice.jpgTP-10 - Teplice2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.