Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Úřad udal kostel i týrané psy

Lounsko (Žatecký a lounský deník) - Věci zabavené, ale i pozůstalost. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodal stovky položek.

​Zabavené pytlákovy pruty a týrané psy, opuštěný kostel u hřbitova nebo obrazy po zemřelé paní bez dědiců. To vše v poslední době řešilo lounské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jeden z méně známých státních úřadů pro všechny zmíněné věci našel nové majitele. Pruty a obrazy prodal v elektronické aukci, kostel získalo bezúplatně město Žatec a psy si z útulku odvezli jejich noví majitelé. Rybářský prut s navijákem získal stát na základě rozhodnutí Městského úřadu Podbořany. „Náčiní bylo zabaveno v rámci řízení ve věci spáchání přestupku proti zákonu o rybářství, kdy byl obviněnému mimo jiné uložen trest propadnutí těchto věcí. Ten se přestupku dopustil tím, že na nádrži u Buškovic chytal ryby na prut, aniž by vlastnil rybářský lístek či povolení k lovu,“ vysvětlila referentka vztahů k veřejnosti ÚZSVM Michaela Tesařová. Pro samotný úřad je toto rybářské náčiní nepotřebné, a proto je nabídl k prodeji prostřednictvím elektronické aukce. „Zájemce se našel hned v prvním kole nabídky, potvrdil nejnižší podání a za 200 korun rybářský prut i naviják získal,“ dodala.

Po zemřelé 84leté paní z Petrohradu na Podbořansku, která neměla žádné dědice, stát získal do majetku dva obrazy a dózu. ÚZSVM je prodal rovněž v elektronické aukci za celkovou cenu 2300 korun. Úřadu se také nedávno podařilo udat 12 psů, jež loni stát zabavil majiteli, který je týral. Zvířata skončila v útulku v Jimlíně, kde se jedné feně narodila čtyři štěňata. „Všech šestnáct pejsků nabídl ÚZSVM veřejnosti. Ta o ně projevila velký zájem. Nový a milující domov našli pejsci u majitelů v severozápadních Čechách od Horního Slavkova až po Liberec, ale také v Praze či na Karlštejně,“ dodala Michaela Tesařová.
 
Psy stát zabavil jejich majiteli, který je choval na Podbořansku. „Pokud se ukáže, že někdo psy týrá, dostane určitý čas na nápravu. Když se stav nezlepší, pak mu stát psy zabaví. A jelikož nemá žádné své útulky, končí třeba u nás,“ vysvětlil majitel útulku v Jimlíně na Lounsku David Kubalík. Podle jeho slov je počet zabavených týraných psů, které končí v jimlínském útulku, různý. „Některé roky jich je 25, jindy žádný,“ přiblížil. Další věcí, kterou lounské pracoviště ÚZSVM řešilo, a to několik let, je kostel sv. Antonína u žateckého hřbitova. Stavba z roku 1867 stojí na pozemku v majetku města Žatec, které hřbitovní kostel v Pražské ulici historicky vlastnilo a v 80. letech 20. století nechalo opravit střechu, takže zabránilo statickému narušení stavby. Jelikož se ale podle zákona vlastnictví města neprokázalo, v roce 2013 přešel kostel do majetku státu. ÚZSVM jej ale po pár letech zase převedl do majetku města. „Bezúplatným převodem došlo ke sjednocení vlastníka pozemku s vlastníkem stavby. Město Žatec tak získalo do svého portfolia majetek v účetní hodnotě 600 tisíc korun,“ vysvětlil referent vztahů k veřejnostiÚZSVM Andrej Bančanský. Hřbitovní kostel se dlouhodobě k žádným účelům nepoužívá, neobsahuje ani žádné vnitřní vybavení. Lavice a oltář jsou zapůjčeny z jiného kostela. Stavba také vyžaduje celkovou rekonstrukci.