Pondělí, 30. března 2020

únor

ÚZSVM prodal pozemek pod stavbou skládky

25.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), prodal vlastníkovi související stavby skládky pozemkovou parcelu, která se nachází v katastrálním území Hněvotín (okres Olomouc).

Bezúplatný převod administrativní budovy v Tachově

23.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Plzeňskému kraji administrativní budovu s pozemkem v Tachově. Účetní hodnota převedeného majetku je 452 tisíc korun.

ÚZSVM převedl na Teplicku pozemky pod komunikacemi

22.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil několik dalších převodů pozemků pod komunikacemi do vlastnictví příslušných správců komunikací.

ÚZSVM prodal městu pozemky pod domy

18.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za 1,1 milionu korun prodal městu Tábor pozemky v katastrálních územích Klokoty a Tábor.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí

17.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), za více než 820 tisíc korun prodal městu Turnov pozemky v katastrálním území Turnov, které se nacházejí pod stavbou výtopny.

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí

16.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), za více než 16 milionů korun prodal pozemky v katastrálním území města Zlína. Jednalo se o 6 pozemků, jejichž celková výměra je více než 15 tisíc m2.

Převod budovy po okresním úřadu

15.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl administrativní budovu v katastrálním území Svitavy - předměstí většinovému uživateli objektu, kterým je Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Svitavy. Celková účetní hodnota majetku přesahuje 13 milionů korun.

Knihy, CD a DVD skončily ve spalovně odpadu

11.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval ve spalovně odpadu 56 kusů CD s počítačovými hrami, 36 filmových DVD a 418 výtisků Zlaté knihy bájí a pověstí od Josefa Milara.

ÚZSVM získal ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

10.02.2010
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získal cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. ÚZSVM byl oceněn za aplikaci modelu CAF. V rámci 6. Národní konference kvality ve veřejné správě ocenění od ministra vnitra převzal Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel ÚZSVM.

ÚZSVM zajistil likvidaci padělků značkového nářadí

09.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), převzal na základě trestního příkazu a na základě usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci propadnuté věci.

ÚZSVM prodal metropolitní síť městu

08.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), za 3,1 milionu korun prodal městu Uherské Hradiště tzv. Metropolitní síť Uherské Hradiště. Speciální liniová stavba charakteru spojů, která se nachází ve středu města, je pro stát nepotřebná.

Pozemky poslouží pro výstavbu protipovodňových staveb

04.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl 8 pozemků v katastrálním území Beroun.

ÚZSVM převedl kulturní památku městu

03.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Jablonec nad Nisou faru z 18. století, nemovitou kulturní památku.

ÚZSVM prodal dobývací prostor

02.02.2010
Více než 25 milionů korun získal do rozpočtu státu ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Jednalo se o výnos z prodeje 15 pozemků v katastrálním území Krbice, jejichž celková výměra je 157.221 m2.

Majetek na bývalém hraničním přechodu získala obec

01.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Královec nemovitosti bývalého hraničního přechodu Královec. Účetní hodnota nemovitého majetku přesahuje 18,7 milionů korun.