Úterý, 26. května 2020

Bezúplatný převod administrativní budovy v Tachově

23.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Plzeňskému kraji administrativní budovu s pozemkem v Tachově. Účetní hodnota převedeného majetku je 452 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Plzeňskému kraji administrativní budovu s pozemkem v Tachově. Účetní hodnota převedeného majetku je 452 tisíc korun.Administrativní budova byla v minulosti sídlem Školského úřadu v Tachově, nyní ji využívá Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni, která je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a města Tachov.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace