Úterý, 26. května 2020

Knihy, CD a DVD skončily ve spalovně odpadu

11.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval ve spalovně odpadu 56 kusů CD s počítačovými hrami, 36 filmových DVD a 418 výtisků Zlaté knihy bájí a pověstí od Josefa Milara.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval ve spalovně odpadu 56 kusů CD s počítačovými hrami, 36 filmových DVD a 418 výtisků Zlaté knihy bájí a pověstí od Josefa Milara.Uvedené věci pocházely z trestné činnosti, která spočívala v porušování autorských práv. ÚZSVM převzal movité věci na základě dvou pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově.V případě knihy převzal ÚZSVM celý zbývající náklad. Autor do knihy zařadil 64 pověstí zesnulého Martina Strouhala a 64 ilustrací rovněž zesnulého Huga Švabinského, ačkoliv pověsti byly díly literárními a ilustrace díly výtvarnými, k jejichž užití neměl autor knihy souhlas dědiců autorských práv.ÚZSVM zlikvidoval uvedené nosiče a knihy v souladu s právními předpisy ve spalovně odpadu. ÚZSVM likvidací zajistil, že z trestné činnosti nebude mít prospěch nikdo neoprávněný a že nedošlo k prodeji padělků.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace