Úterý, 26. května 2020

Majetek na bývalém hraničním přechodu získala obec

01.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Královec nemovitosti bývalého hraničního přechodu Královec. Účetní hodnota nemovitého majetku přesahuje 18,7 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Královec nemovitosti bývalého hraničního přechodu Královec. Účetní hodnota nemovitého majetku přesahuje 18,7 milionů korun.Majetek se nachází na hranici s Polskem. Jedná se o budovu a sestavu buněk i s pozemky, které obec využije pro svoji činnost, zejména jako archiv obecního úřadu.Součástí smlouvy o bezúplatném převodu je závazek, že obec nepřevede nemovitosti dalšímu subjektu po dobu 10 let od jejich nabytí. Za porušení závazku je nabyvatel povinen do státního rozpočtu převést částku, která se rovná hodnotě převedeného majetku zjištěné znaleckým posudkem ke dni bezúplatného převodu.

V případě, že bude znovu dočasně zavedena ochrana státních hranic, je povinností obce umožnit bezplatné užívání nemovitostí k výkonu ochrany státních hranic.ÚZSVM převádí majetek na hraničních přechodech v souladu s usnesením Vlády ČR.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace