Úterý, 26. května 2020

Pozemky poslouží pro výstavbu protipovodňových staveb

04.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl 8 pozemků v katastrálním území Beroun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl 8 pozemků v katastrálním území Beroun.Jednalo se o 6 pozemků, které ÚZSVM převedl městu Beroun, a o 2 pozemky státnímu podniku Povodí Vltavy. Tyto pozemky leží v těsném sousedství řeky Berounky a Litavky a jsou určeny pro výstavbu protipovodňových staveb k ochraně obyvatel města Berouna. Poslední rozsáhlé ničivé povodně zasáhly Beroun v roce 2002.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace