Úterý, 26. května 2020

Převod budovy po okresním úřadu

15.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl administrativní budovu v katastrálním území Svitavy - předměstí většinovému uživateli objektu, kterým je Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Svitavy. Celková účetní hodnota majetku přesahuje 13 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl administrativní budovu v katastrálním území Svitavy - předměstí většinovému uživateli objektu, kterým je Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Svitavy. Celková účetní hodnota majetku přesahuje 13 milionů korun.Objekt je dvoupodlažní a v dobrém technickém stavu. K příslušenství patří klubovna, šatna, dílna, dřevník, kotelna, garáž a sklady. Budova se nachází v blízkosti centra Svitav, poblíž autobusového a vlakového nádraží, Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy, celního úřadu, úřadu práce a také dvou bezplatných parkovišť, proto je vhodná k umístění orgánů veřejné správy.Jedná se o poslední administrativní budovu bývalého Okresního úřadu Svitavy, která má kapacitu 65 funkčních míst. ÚZSVM byl příslušný hospodařit s objektem po zániku okresních úřadů.ÚZSVM uskutečnil bezúplatný převod ve smyslu usnesení Vlády ČR, kterým byla schválena konečná dislokace těchto nemovitostí.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace