Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM převedl na Teplicku pozemky pod komunikacemi

22.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil několik dalších převodů pozemků pod komunikacemi do vlastnictví příslušných správců komunikací.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil několik dalších převodů pozemků pod komunikacemi do vlastnictví příslušných správců komunikací. Celková výměra převedených pozemků je 14.011 m2, jejich účetní hodnota dosahuje částky téměř 5 milionů korun.Předmětné pozemky byly převáděny na základě smluv o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje, Statutárního města Teplice a města Dubí.

Konkrétně se jednalo o celkem 8 pozemků v katastrálních územích Teplice “ Ř˜etenice, Sobědruhy, Dubí “ Pozorka a Lhenice u Bžan.Zmíněné převody proběhly v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, čímž ÚZSVM umožnil sjednocení vlastníka pozemků s vlastníkem silničních těles.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace