Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal dobývací prostor

02.02.2010
Více než 25 milionů korun získal do rozpočtu státu ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Jednalo se o výnos z prodeje 15 pozemků v katastrálním území Krbice, jejichž celková výměra je 157.221 m2.

Více než 25 milionů korun získal do rozpočtu státu ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Jednalo se o výnos z prodeje 15 pozemků v katastrálním území Krbice, jejichž celková výměra je 157.221 m2.Uvedené pozemky jsou na základě Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě označeny jako dobývací prostor a jsou určeny výhradně k dobývání ložiska hnědého uhlí Tušimice “ Libouš.Protože ÚZSVM ani další organizační složky státu dobývací prostory ke své činnosti nepotřebují, prodal ÚZSVM zmíněné pozemky těžební společnosti.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace