Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal městu pozemky pod domy

18.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za 1,1 milionu korun prodal městu Tábor pozemky v katastrálních územích Klokoty a Tábor.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za 1,1 milionu korun prodal městu Tábor pozemky v katastrálních územích Klokoty a Tábor.Pozemky o celkové výměře 1.010 m2 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemky pod bytovými domy na Pražském sídlišti v Táboře, které jsou majetkem města.V současné době jsou nemovitosti již zapsány v katastru nemovitostí na nového vlastníka. ÚZSVM tímto prodejem umožnil sjednocení vlastnictví budov a zastavěných pozemků, které tvoří jeden funkční celek.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace