Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal metropolitní síť městu

08.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), za 3,1 milionu korun prodal městu Uherské Hradiště tzv. Metropolitní síť Uherské Hradiště. Speciální liniová stavba charakteru spojů, která se nachází ve středu města, je pro stát nepotřebná.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), za 3,1 milionu korun prodal městu Uherské Hradiště tzv. Metropolitní síť Uherské Hradiště. Speciální liniová stavba charakteru spojů, která se nachází ve středu města, je pro stát nepotřebná.Metropolitní síť byla zhotovena Okresním úřadem Uherské Hradiště a byla povolena a následně zkolaudována během let 2000 a 2001. Stavba probíhala ve dvou etapách. Další etapy nebyly zahájeny z důvodu reformy veřejné správy a zrušení okresních úřadů. Cílem výstavby bylo vybudovat komplexní datovou optickou síť pro propojení orgánů veřejné správy s doplňkovým využitím pro občany. Většina stavby je umístěna v pozemcích, na nichž jsou situovány chodníky nebo pásová zeleň u komunikace. Síť na své trase vede v souběhu nebo kříží prakticky všechny energetické trasy a vedení inženýrských sítí.Přestože stavba nebyla realizována v původním rozsahu, její větší část je v provozu a je využívána Městským úřadem Uherské Hradiště, Úřadem práce Uherské Hradiště, Policií ČR a Celním ředitelstvím Olomouc.ÚZSVM hospodařil s tímto majetkem na základě zákona v souvislosti se zánikem okresních úřadů.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace