Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal pozemek pod stavbou skládky

25.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), prodal vlastníkovi související stavby skládky pozemkovou parcelu, která se nachází v katastrálním území Hněvotín (okres Olomouc).

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), prodal vlastníkovi související stavby skládky pozemkovou parcelu, která se nachází v katastrálním území Hněvotín (okres Olomouc).


Parcela pod stavbou skládky o výměře cca 28 tisíc m2 připadla ÚZSVM po zaniklém subjektu Technické služby Olomouc. Původní vytěžený lom situovaný na této parcele sloužil v 70. “ 90. letech minulého století jako neřízená skládka komunálního odpadu pro část okresu Olomouc. V roce 1991 byla zahájena opatření vedoucí k ukončení ukládání odpadu, která se podařilo realizovat až v roce 2005. V současné době je dokončován proces rekultivace skládky, který již zajišťuje nový vlastník parcely.


ÚZSVM sjednocením vlastnictví k pozemku a stavbě přispěl k ukončení rekultivace skládky plánované na červen 2010 v souladu se zákonem o odpadech a současně také v souladu s dodržováním následné péče podle tohoto zákona v době trvání minimálně 30 let.


Pro obec Hněvotín bude ukončení rekultivace významným přispěním pro naplnění využití území podle územního plánu, přičemž lokalita by stejně jako v dřívějších letech měla sloužit především k rekreaci a sportovnímu využití mládeže a občanů obce.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace