Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí

16.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), za více než 16 milionů korun prodal pozemky v katastrálním území města Zlína. Jednalo se o 6 pozemků, jejichž celková výměra je více než 15 tisíc m2.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), za více než 16 milionů korun prodal pozemky v katastrálním území města Zlína. Jednalo se o 6 pozemků, jejichž celková výměra je více než 15 tisíc m2.Za více než 8 milionů korun prodal ÚZSVM pozemek vlastníkovi administrativní budovy v místní části Zlín “ Příluky. Na pozemku, který tvoří s administrativním objektem funkční celek, jsou zpevněné asfaltové plochy, zeleň, účelové komunikace a parkoviště pro návštěvníky firem, které v budově sídlí.Zbývajících 5 pozemků o celkové výměře téměř 10 tisíc m2 se nachází v průmyslové zóně Zlín - Příluky v areálu firmy, která se zabývá inženýrskou činností v investiční výstavbě. Tyto pozemky tvoří funkční celek s administrativními budovami, skladovými a výrobními halami ve vlastnictví kupujícího.ÚZSVM těmito prodeji sjednotil vlastnictví staveb a pozemků, které kupující dosud užíval na základě uzavřené nájemní smlouvy. Částky získané prodejem nemovitostí odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace