Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí

17.02.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), za více než 820 tisíc korun prodal městu Turnov pozemky v katastrálním území Turnov, které se nacházejí pod stavbou výtopny.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), za více než 820 tisíc korun prodal městu Turnov pozemky v katastrálním území Turnov, které se nacházejí pod stavbou výtopny.

Vlastníkem stavby, která slouží jako výtopna pro více než 200 domácností Turnova, je město. ÚZSVM tak sjednotil vlastnictví stavby a pozemku.Částku získanou z prodeje pozemků odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace