Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM získal ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

10.02.2010
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získal cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. ÚZSVM byl oceněn za aplikaci modelu CAF. V rámci 6. Národní konference kvality ve veřejné správě ocenění od ministra vnitra převzal Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel ÚZSVM.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získal cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. ÚZSVM byl oceněn za aplikaci modelu CAF. V rámci 6. Národní konference kvality ve veřejné správě ocenění od ministra vnitra převzal Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel ÚZSVM.Ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě jsou nástrojem pro popularizaci a šíření moderních nástrojů ve veřejné správě v ČR. Cílem soutěže je podpořit a ocenit orgány a organizace veřejné správy, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce. Účastníky jsou správní úřady, územně správní celky a sdružení nebo svazky obcí.Návrh na udělení ocenění předkládá Odborná sekce kvality ve veřejné správě, která o výsledcích této soutěže rozhoduje pod vedením zástupců Ministerstva vnitra ČR. Konečné rozhodnutí o udělení (popř. o neudělení) ceny vydává ministr vnitra.Model CAF (Common Assessment Framework “ společný hodnotící rámec) byl zpracován Evropským institutem pro veřejnou správu jako nástroj pro zvyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě. První verze modelu byla představena v květnu 2000 na 1. evropské konferenci kvality veřejné správy v Lisabonu a byla následně pilotně ověřována. Získané zkušenosti daly vzniknout inovovanému modelu, který byl představen v říjnu 2002 na 2. evropské konferenci kvality v Kodani. Poslední vylepšení, tzv. CAF 2006, bylo představeno v říjnu 2006 na 4. evropské konferenci kvality veřejné správy v Tampere.Model CAF obsahuje soubor celkem devíti kritérií, která umožňují provést sebehodnocení organizace. Kritéria se dělí do dvou kategorií:

1. předpoklady organizace (vedení, management lidských zdrojů, strategie a plánování, partnerství a zdroje);

2. výsledky organizace (vztah k zákazníkům/občanům, vztah k pracovníkům, vztah ke společnosti, klíčové výsledky činnosti a výkonnosti).

Výsledky sebehodnocení slouží managementu jako zdroj informací o silných a slabých stránkách instituce. Zavádění modelu CAF se stává evropským hnutím. Ministerstvo vnitra ČR organizuje odborné semináře a výměnu zkušeností s aplikací a zdokonalením této metody.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace