Středa, 23. října 2019

ÚZSVM předal omamné látky Ministerstvu vnitra ČR

12.02.2010
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), dokončili evidenci 9 případů propadlých a zabraných věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), dokončili evidenci 9 případů propadlých a zabraných věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek.Jednalo se o případy, ve kterých bylo na základě pravomocných rozsudků Okresního soudu v Nymburce vysloveno propadnutí nebo zabrání věcí podle trestního zákona. Do majetku státu tak propadlo nebo bylo zabráno 1,5 g konopí setého, 5,9 g heroinu, 2,7 g pervitinu a také velké množství předmětů, které sloužily k výrobě psychotropních látek (baňky, injekční stříkačky, digitální váhy, teploměry, umělohmotné PET lahve s různými tekutinami, hadičky, zbytky léků).Uvedené předměty zůstávají v držení Policie ČR a k fyzickému předání nedochází. ÚZSVM majetek předává Ministerstvu vnitra ČR, Správě logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, a to Zápisem o změně příslušnosti hospodařit s návykovými látky propadlými nebo zabranými v trestním řízení.