Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí

16.02.2010
ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), prodal za více než 16 milionů korun pozemky v katastrálním území města Zlína. Jednalo se o 6 pozemků o celkové výměře více než 15 tisíc m2.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), prodal za více než 16 milionů korun pozemky v katastrálním území města Zlína. Jednalo se o 6 pozemků o celkové výměře více než 15 tisíc m2.Za více než 8 milionů korun prodal ÚZSVM pozemek vlastníkovi administrativní budovy v místní části Zlín “ Příluky. Na pozemku, který tvoří s administrativním objektem funkční celek, jsou zpevněné asfaltové plochy, zeleň, účelové komunikace a parkoviště pro návštěvníky firem, které v budově sídlí.Zbývajících 5 pozemků o celkové výměře téměř 10 tisíc m2 se nachází v průmyslové zóně Zlín - Příluky v areálu firmy, která se zabývá inženýrskou činností v investiční výstavbě. Tyto pozemky tvoří funkční celek s administrativními budovami, skladovými a výrobními halami ve vlastnictví kupujícího.ÚZSVM těmito prodeji sjednotil vlastnictví staveb a pozemků, které kupující dosud užíval na základě uzavřené nájemní smlouvy. Částky získané prodejem nemovitostí odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.