Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM získal ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

10.02.2010
ÚZSVM získal ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
ÚZSVM získal cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, a to za aplikaci modelu CAF. V rámci 6. Národní konference kvality ve veřejné správě ocenění od ministra vnitra převzal Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel ÚZSVM.

ÚZSVM získal cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, a to za aplikaci modelu CAF. V rámci 6. Národní konference kvality ve veřejné správě ocenění od ministra vnitra převzal Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel ÚZSVM.Ceny Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě jsou nástrojem pro popularizaci a šíření moderních nástrojů ve veřejné správě v ČR. Cílem soutěže je podpořit a ocenit orgány a organizace veřejné správy, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce. Účastníky jsou správní úřady, územně správní celky a sdružení nebo svazky obcí.Návrh na udělení ocenění předkládá Odborná sekce kvality ve veřejné správě, která o výsledcích této soutěže rozhoduje pod vedením zástupců Ministerstva vnitra ČR. Konečné rozhodnutí o udělení (popř. o neudělení) ceny vydává ministr vnitra.Model CAF (Common Assessment Framework “ společný hodnotící rámec) byl zpracován Evropským institutem pro veřejnou správu jako nástroj pro zvyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě. První verze modelu byla představena v květnu 2000 na 1. evropské konferenci kvality veřejné správy v Lisabonu a byla následně pilotně ověřována. Získané zkušenosti daly vzniknout inovovanému modelu, který byl představen v říjnu 2002 na 2. evropské konferenci kvality v Kodani. Poslední vylepšení, tzv. CAF 2006, bylo představeno v říjnu 2006 na 4. evropské konferenci kvality veřejné správy v Tampere.Model CAF obsahuje soubor celkem devíti kritérií, která umožňují provést sebehodnocení organizace. Kritéria se dělí do dvou kategorií:

1. předpoklady organizace (vedení, management lidských zdrojů, strategie a plánování, partnerství a zdroje);

2. výsledky organizace (vztah k zákazníkům/občanům, vztah k pracovníkům, vztah ke společnosti, klíčové výsledky činnosti a výkonnosti).

Výsledky sebehodnocení slouží managementu jako zdroj informací o silných a slabých stránkách instituce. Zavádění modelu CAF se stává evropským hnutím. Ministerstvo vnitra ČR organizuje odborné semináře a výměnu zkušeností s aplikací a zdokonalením této metody.