Čtvrtek, 2. dubna 2020

únor

Díky pomoci ÚZSVM ušetřil dětský domov finanční prostředky

25.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), získal na základě usnesení okresního soudu větší množství zabraného oblečení, které bylo neoprávněně označeno ochrannou známkou.

ÚZSVM převedl kraji hraniční přechod Kraslice

24.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), v těchto dnech bezúplatně předal Karlovarskému kraji areál hraničního přechodu Kraslice “ Hraničná. Kraj tak získal nemovitý majetek v hodnotě bezmála 54 milionů korun a movitý majetek v hodnotě téměř 28 tisíc korun.

ÚZSVM předal hraniční přechod České Velenice

24.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně předal areál bývalého hraničního přechodu České Velenice Policii ČR.

ÚZSVM převedl pozemek pod komunikacemi kraji a městu

23.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemek v katastrálním území Horky u Tábora. Jednalo se o pozemek v účetní hodnotě bezmála 7,4 milionů korun o výměře 30.574 m˛, vedený jako ostatní plocha s využitím silnice.

ÚZSVM rozdělil majetek na hraničním přechodu Aš

23.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl rozhodující část majetku v areálu hraničního přechodu Aš Karlovarskému kraji. Účetní hodnota majetku je bezmála 38 milionů korun.

ÚZSVM převedl rozlehlý pozemek Ústeckému kraji

19.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl rozlehlý pozemek Ústeckému kraji. Účetní hodnota majetku převyšuje 7 milionů korun. Předmětem bezúplatného převodu byl pozemek v katastrálním území Březiny u Děčína o celkové výměře 28.560 m2, který se nachází pod silnicí II. třídy.

ؘímskokatolická farnost získala od ÚZSVM bývalou faru

18.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedli budovu č. p. 406 v Kostelní ulici ve Vyškově. Novým vlastníkem se stala ؘímskokatolická farnost. Celková účetní hodnota objektu dosahuje částky 2 miliony korun.

ÚZSVM převedl obci hraniční přechod Lísková

17.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Lísková obci Nemanice.

ÚZSVM předal nemovitosti na hraničním přechodu Břeclav D2

16.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně předal Generálnímu ředitelství cel jako organizační složce státu pozemky a budovy na dálničním hraničním přechodu Břeclav D2. Celková hodnota předaného majetku převyšuje částku 40 milionů korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl památnou lipovou alej

16.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl obci leby pozemky vedené jako zeleň, které se nacházejí v obci a katastrálním území leby.

ÚZSVM předal městu polovinu administrativní budovy

11.02.2009
Spoluvlastnický podíl v účetní hodnotě bezmála 49 milionů korun bezúplatně převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), Statutárnímu městu Most.

ÚZSVM převedl hraniční přechod Všeruby

10.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Všeruby na Městys Všeruby. Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku je téměř 57 milionů korun.

ÚZSVM převedl jihomoravským obcím majetek vysoké hodnoty

09.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), převedl majetek za téměř 33 milionů korun.

Město Králíky převzalo areál hraničního přechodu

04.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), dokončil bezúplatný převod areálu hraničního přechodu Dolní Lipka, jediného hraničního přechodu v Pardubickém kraji. ÚZSVM hraniční přechod bezúplatně předal Městu Králíky, které tak získalo majetek v účetní hodnotě přes 15 milionů korun. Velikost pozemků je 3.420 m˛.

Obec Otovice převzala od ÚZSVM hraniční přechod

03.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Otovice areál hraničního přechodu Otovice na Broumovsku. Celková hodnota převedeného majetku je zhruba 4,5 milionu korun.

ÚZSVM předal kulturní památky v Čechách pod Kosířem

02.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví Olomouckého kraje areál zámku v Čechách pod Kosířem. Účetní hodnota budov s pozemky je více než 58 milionů korun. K fyzickému předání došlo v lednu letošního roku, bezúplatný převod schválilo Ministerstvo kultury ČR.

ÚZSVM převedl hodnotný majetek Státnímu oblastnímu archivu

02.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl areál po bývalém Okresním úřadu v Prachaticích Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni. Hodnota nemovitostí a movitého majetku dosahuje 58 milionů korun.