Úterý, 26. května 2020

ؘímskokatolická farnost získala od ÚZSVM bývalou faru

18.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedli budovu č. p. 406 v Kostelní ulici ve Vyškově. Novým vlastníkem se stala ؘímskokatolická farnost. Celková účetní hodnota objektu dosahuje částky 2 miliony korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedli budovu č. p. 406 v Kostelní ulici ve Vyškově. Novým vlastníkem se stala Ř˜ímskokatolická farnost. Celková účetní hodnota objektu dosahuje částky 2 miliony korun.

Jedná se o budovu bývalé fary z konce 19. století, která se nachází v sousedství římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace