Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl památnou lipovou alej

16.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl obci leby pozemky vedené jako zeleň, které se nacházejí v obci a katastrálním území leby.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl obci leby pozemky vedené jako zeleň, které se nacházejí v obci a katastrálním území leby.

Jedná se o lipovou alej, která je rozhodnutím o ochraně přírody a krajiny prohlášena za skupinu památných stromů. Hodnotná zeleň ve volné krajině vede podél cesty ze lebů k bývalé hrobce Auerspergů, kterým patřil zámek leby.

Bezúplatný převod nemovitostí schválilo Ministerstvo financí ČR, které opatřilo smlouvu schvalovací doložkou.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace