Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM předal nemovitosti na hraničním přechodu Břeclav D2

16.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně předal Generálnímu ředitelství cel jako organizační složce státu pozemky a budovy na dálničním hraničním přechodu Břeclav D2. Celková hodnota předaného majetku převyšuje částku 40 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně předal Generálnímu ředitelství cel jako organizační složce státu pozemky a budovy na dálničním hraničním přechodu Břeclav D2. Celková hodnota předaného majetku převyšuje částku 40 milionů korun.

Jedná se o pozemky a budovy (mj. hala kontroly a vážní domek včetně technologie vah), které potřebuje Generální ředitelství cel k zajištění své činnosti na tomto dálničním hraničním přechodu. Celková výměra pozemků je 8.218 m˛

K předání majetku ÚZSVM došlo na základě Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, protože tento majetek je pro činnost ÚZSVM nepotřebný.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace