Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM převedl hodnotný majetek Státnímu oblastnímu archivu

02.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl areál po bývalém Okresním úřadu v Prachaticích Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni. Hodnota nemovitostí a movitého majetku dosahuje 58 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl areál po bývalém Okresním úřadu v Prachaticích Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni. Hodnota nemovitostí a movitého majetku dosahuje 58 milionů korun.

Areál nadále slouží pro výkon státní správy. Kromě Okresního archivu je zde část agendy úřadu práce, dále zde sídlí pozemkový úřad, pracoviště Ministerstva vnitra ČR a pobočka Českého statistického úřadu.

Od roku 1904 sloužila původní budova Dívčí odborné škole rodinné a živnostenské v Prachaticích. V roce 1927 získala objekt Česká okresní péče o mládež a od roku 1956 zde sídlil Okresní ústav národního zdraví. Okresní úřad jako zřizovatel Nemocnice s poliklinikou při transformaci OÚNZ Prachatice vyňal areál z privatizace a stávající objekty zrekonstruoval pro výkon státní správy v regionu. Rekonstrukce, při které byla rovněž postavena nová moderní budova okresního archivu, byla dokončena v roce 1998.

Po zániku okresních úřadů v roce 2002 připadl celý areál ÚZSVM, který v souladu s usnesením Vlády ČR zajistil bezúplatný převod Státnímu oblastnímu archivu Třeboň.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace