Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převedl hraniční přechod Všeruby

10.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Všeruby na Městys Všeruby. Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku je téměř 57 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Všeruby na Městys Všeruby. Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku je téměř 57 milionů korun.

Jednalo o 40 nemovitostí “ pozemků a budov s příslušenstvím. Hodnota převedeného movitého majetku je téměř 658 tisíc korun.

Podmínkou bezúplatného převodu bylo pouze omezení převodu na jiný subjekt po dobu 10 let a v případě obnovení ochrany státních hranic možnost bezplatného užívání převedených nemovitostí Ministerstvem vnitra ČR, včetně využití zdroje vody, elektrické energie a sociálního zařízení.

ÚZSVM nakládá s tímto druhem majetku v souladu s usnesením Vlády ČR. Podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy bylo udělení schvalovací doložky Ministerstva financí ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace