Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM převedl kraji hraniční přechod Kraslice

24.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), v těchto dnech bezúplatně předal Karlovarskému kraji areál hraničního přechodu Kraslice “ Hraničná. Kraj tak získal nemovitý majetek v hodnotě bezmála 54 milionů korun a movitý majetek v hodnotě téměř 28 tisíc korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), v těchto dnech bezúplatně předal Karlovarskému kraji areál hraničního přechodu Kraslice “ Hraničná. Kraj tak získal nemovitý majetek v hodnotě bezmála 54 milionů korun a movitý majetek v hodnotě téměř 28 tisíc korun.

ÚZSVM převádí majetek na hraničních přechodech v souladu s usnesením Vlády ČR. O dalším využití majetku na hraničním přechodu, který byl dostavěn v září 2001, už rozhodne Karlovarský kraj.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace