Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM převedl obci hraniční přechod Lísková

17.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Lísková obci Nemanice.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Lísková obci Nemanice.

Celková hodnota převedeného nemovitého a movitého majetku přesahuje 30 milionů korun. ÚZSVM předal obci 32 nemovitostí (pozemků a budov), včetně příslušenství. Hodnota převedeného movitého majetku je téměř 365 tisíc korun.

Podmínkou bezúplatného převodu je omezení převodu na jinou osobu po dobu 10 let a umožnění bezplatného užívání nemovitostí Ministerstvu vnitra ČR v případě obnovení ochrany státních hranic.

ÚZSVM nakládá s majetkem na hraničních přechodech v souladu s usnesením Vlády ČR. Bezúplatný převod schválilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace