Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převedl pozemek pod komunikacemi kraji a městu

23.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemek v katastrálním území Horky u Tábora. Jednalo se o pozemek v účetní hodnotě bezmála 7,4 milionů korun o výměře 30.574 m˛, vedený jako ostatní plocha s využitím silnice.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemek v katastrálním území Horky u Tábora. Jednalo se o pozemek v účetní hodnotě bezmála 7,4 milionů korun o výměře 30.574 m˛, vedený jako ostatní plocha s využitím silnice.

Pozemek byl geometrickým plánem rozdělen na pozemek pod silnicí II. třídy. ÚZSVM ho převedl do majetku Jihočeského kraje a zbytek rozdělil na ostatní pozemky pod místními komunikacemi s chodníky a zastávkou MHD. Tuto část pozemku převedl ÚZSVM do majetku města Tábor.

Tímto převodem ÚZSVM sjednotil vlastnický vztah k pozemku a k tělesu komunikace.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace